Zeď je třeba opravit, protože místy neměla pevné základy a mohla by se časem hroutit. První část zdi prošla opravou už v roce 2014. Tehdy naplánovalo město Přibyslav kromě opravy zdi i nový chodník centrem celého hřbitova, který přišel na 500 tisíc korun.

V současné době prochází rekonstrukcí postranní zeď staré části hřbitova a čelní zeď u silnice směrem na Havlíčkovu Borovou až k hlavní brance. Cena stavebních prací čítá 800 tisíc korun, ale většinu pokryje město z dotací od Ministerstva zemědělství.