Zeď je třeba opravit, protože místy neměla pevné základy a mohla by se časem hroutit. První část zdi prošla opravou už v roce 2014. Tehdy naplánovalo město Přibyslav kromě opravy zdi i nový chodník centrem celého hřbitova, který přišel na 500 tisíc korun.

V současné době prochází rekonstrukcí postranní zeď staré části hřbitova a čelní zeď u silnice směrem na Havlíčkovu Borovou až k hlavní brance. Cena stavebních prací čítá 800 tisíc korun, ale většinu pokryje město z dotací od Ministerstva zemědělství.

Lidé si na začátku mohli vybrat, zda zvolí jednodušší trasu vrchem po zelené, nebo tu těžší údolím řeky Doubravy. Cesta podél břehu je převážně kamenitá.
Nejkrásnější cyklotrasy představuje nová mapa Podoubraví