Příští rok uplyne rovných 750 let od první zmínky o tomto jednolodním kostele s hranolovou věží. „Zdárně jsme dokončili opravu hřbitovní zdi díky nenávratnému účetnímu příspěvku z Programu obnovy nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR ve výši 340 000 korun, zbytek, což bylo něco přes 90 000 korun, jsme doplatili z našeho rozpočtu," řekla Deníku starostka obce Marie Kolláriková.

Zajímavé je zasvěcení kostela. Kateřina Alexandrijská po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Po Druhém vatikánském koncilu však byla pro historickou nedoloženost vyňata z oficiálního seznamu svatých římskokatolické církve. 

Ivo Havlík