Na podzim se prostřednictvím této organizace zapojil do projektu, jehož hlavním cílem je prezentovat hřbitovy jako zajímavá místa s vlastní historií.
„Jedním ze základních kroků k naplnění tohoto cíle je provést pasportizaci hřbitovů (včetně fotografií hrobů). Následně k ní pak bude na hřbitově umístěna tabule s mapou hřbitova (včetně dalších zajímavých informací) a jedna mapa bude v tištěné formě předána správci hřbitova. Celá pasportizace bude provedena též digitálně a uveřejněna na speciálních webových stránkách společných pro celý projekt," informuje starosta Václav Jaroš.

Mapa hřbitovem

Tyto webové stránky budou veřejně přístupné a zájemci si na nich budou moci vyhledat svoje zemřelé příbuzné a známé. Neveřejnou částí digitalizace pasportizace hřbitovů pak bude pro správce hřbitovů elektronický systém evidence správy hřbitovů dle zákona o pohřebnictví.

Pokud se na hřbitově vyskytne zajímavé místo, může k němu být vytvořen samostatný prohlídkový okruh s mapou a s informačními letáky.

Celý projekt bude završen též samostatnou publikací o zajímavostech hřbitovů na zmapovaném území.