Jedná se o náročnou akci, která může trvat několik let.

Obec Hřiště, jedna z osmi místních částí Přibyslavi, je pravidelně zaplavována vodou z okolních polí. Přibyslavští radní hledají cestu, jak tomu zabránit. Podle místostarosty Martina Kamaráda je náročná už samotná příprava. „Na území obce Hřiště je třeba provést různé pozemkové úpravy. V současné době se již sešel výbor vlastníků pozemků. Město Přibyslav je seznámilo s návrhem protipovodňových úprav, které spočívají v jiném rozčlenění krajiny, stavbě poldrů a protipovodňových příkopů," informoval místostarosta.

Podle jeho názoru je právě tato fáze jednou z nejnáročnějších, neboť je třeba vlastníky přesvědčit, aby byli ochotni svoje pozemky směnit, odprodat, případně umožnit odborné firmě vstup na pozemek.

Je třeba zjistit vlastníky pozemků

„Nejdřív ale bude třeba provést zaměření celého katastru. Z toho pak vyjde podrobná informace, kdo je skutečným vlastníkem kterého pozemku. To je velmi podstatné zjištění, neboť místní informace se se záznamy v katastru nemovitostí mnohdy výrazně rozcházejí. Pak bude záležet i na tom, jak se místní obyvatelé k celé akci postaví. Pokud někdo odmítne svoje pozemky směnit, odprodat, či je pro stavbu zpřístupnit, nastane problém," podotkl místostarosta.

Specializovaná firma nakonec navrhne nejvhodnější systém protipovodňového opatření. Informace a podklady město Přibyslav předá Státnímu pozemkovému úřadu, který bude stavbu z valné většiny financovat. Tento úřad vyhlásí rovněž výběrové řízení na dodavatele stavby, který protipovodňové úpravy provede. Podle místostarosty Kamaráda může takový proces trvat třeba i dva roky. Podobným procesem prošla obec Dolní Jablonná. Protipovodňový val a takzvanou vodní cestu v hodnotě přibližně osmi milionů korun, město Přibyslav převzalo do užívání již loni. „Součástí valu je i příkop určený k odchytu povrchové vody, který ji odvede bezpečně mimo obec. Val vede pravou stranou směrem od Věžnice. Z levé strany vede travnatý pás," popsal vybudovaná opatření přibyslavský starosta Jan Štefáček.

Projekty na stavbu vodních cest byly zpracovány v letech 2010 a 2011 a město do nich investovalo zhruba 200 tisíc korun. „Do projektu se společně s městem zapojili i vlastníci pozemků. Ti na stavbu vodních cest věnovali část své půdy," upřesnil přibyslavský místostarosta Martin Kamarád.

Stavbu ale přibyslavská samospráva neřídila ani neplatila. Autorem opatření byl právě Státní pozemkový úřad, neboli tehdy ještě Pozemkový úřad ČR, který zajistil projekt a stavbu financoval z peněz EU a státního rozpočtu.

Město ale na celé akci spolupracovalo. V samotném okolí města Přibyslav již funguje systém protipovodňového opatření v podobě čidel a srážkoměrů, které jsou umístěny na lokálních tocích. Například v České Jablonné, v Utíně, na Losenickém potoku, nebo na potoku v Dobré u Přibyslavi. Kromě toho nechalo město Přibyslav vybudovat nový rozhlas, který pokryje signálem všechny místní části. Toto protipovodňové opatření vyšlo asi na dva miliony korun, přičemž 90 výdajů pokryla státní dotace.

I Podoubraví se chce chránit před vodou

Náročný projekt protipovodňové ochrany připravuje pro letošní rok rovněž Svazek obcí Podoubraví (SVOP). Dokončení je plánováno na podzim.„Do projektu protipovodňového opatření SVOP se zapojilo jedenáct obcí ze sedmadvaceti členských obcí svazku," informoval předseda SVOP Jiří Havlíček. Projekt se podle jeho slov skládá ze dvou částí. Jednou z nich jsou digitální plány a mapy, které jsou již hotové. Zpracovala je firma Šindlar z východních Čech. Druhou část protipovodňové ochrany tvoří výstražný a varovný systém různých čidel a srážkoměrů v profilech místních potoků i řeky Doubravy, včetně bezdrátového rozhlasu.

Celková částka potřebná na uskutečnění celé akce je zhruba 5,9 milionu korun, ale 90 procent výdajů pokryjí dotace ze Státního fondu životního prostředí. O zbývající výdaje se obce zapojené do projektu podělí, a to na základě rozpisu rozpočtové částky podle smlouvy.