Jak vysvětlila mluvčí městského úřadu Havlíčkův Brod Alena Doležalová, její otevření oddálily klimatické podmínky, které nepřály růstu nově vysázené zeleně do využitelné podoby.

„V tuto chvíli není tráva na hřišti vzrostlá natolik, aby na ní mohla vstoupit veřejnost. Z tohoto důvodu ponecháme oplocení v parku do 16. června. Původní termín zpřístupnění byl naplánován na konec května,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

První etapa revitalizace přinesla podle Doležalové do parku kromě nového dětského hřiště i objekt pro správce, ve kterém bude možné zakoupit rychlé občerstvení. Jak upřesnila Doležalová, měny zaznamenaly i vodohospodářské lochy rybníků Hastrman a Očko a sítě cest. Práce, které začaly loni na jaře, se dotkly území o rozloze 4 tisíc m2. Náklady činily zhruba 24 miliony korun.

„V oučasné době projektujeme druhou etapu revitalizace parku. O její realizaci bude rozhodnuto při přípravě rozpočtu na rok 2020,“ doplnil informace Josef Beneš