Hrob je v majetku hlavního města Prahy. „Město proto začalo jednat o nájmu hrobového zařízení významného hrobu Karla Havlíčka Borovského v rámci programu Adopce významných hrobů,“ sdělila mluvčí města Zuzana Nevoralová.

Smlouva o dočasné adopci bude podle sdělení Josefa Jukla, vedoucího ekonomického odboru města, v havlíčkobrodském zpravodaji účinná od 1. července s dobou platnosti 10 let s možností prodloužení. Další jednání havlíčkobrodské samosprávy budou pokračovat s cílem získat hrob do vlastnictví. Jak vysoké jsou adopční poplatky město nesdělilo.

Podle informací organizace Hřbitovy a pohřební služby Praha vznikl projekt adopce náhrobků už před víc než deseti lety. „Lidé umírají dvakrát. Poprvé, když přestane fungovat tělo a podruhé, když se na ně zapomene,“ uvedla základní myšlenku adopcí Oldřiška Dvořáčková, tehdejší zakladatelka celého projektu.

Adopce neznamená, že ten kdo hrob adoptoval v něm může v budoucnu vedle slavné osobnosti po smrti spočinout. „Předmětem adopce je zajištění péče o hrobové zařízení za účelem důstojného zachování památky významné osobnosti. Ten, kdo hrob adoptuje, se zaváže po celou dobu trvání smluvního vztahu vlastním nákladem zajišťovat řádný stav hrobu. Jeho úklid, opravy a údržbu. Smlouva o dočasné adopci se uzavírá na 10 let s možností prodloužení,“ upřesnila pohřební služba.

Adopční poplatek se počítá v tisících korun, ale opravy významných a poškozených hrobů mohou stát miliony korun. Podle Jana Schneidera z Okrašlovacího spolku Budoucnost je myšlenka adopce Havlíčkova hrobu dobrý nápad. „Zvlášť pokud to rozpočet města nijak nezatíží. Ale uvítal bych, kdyby ten příklon k Havlíčkovi nebyl jen symbolický. Ale abychom začali Havlíčka nejen symbolicky oslavovat, ale i číst,“ dodal a upozornil na Havlíčkův slavný citát: „Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil.“

Karel Havlíček Borovský odpočívá na Olšanech II. Oddělení 10, hrob číslo 68. Posledním adopčním nájemcem hrobu je uvedená realitní společnost z pražského Žižkova, a to od roku 2014. Letos její adopční smlouva vypršela.

V Havlíčkově Brodě na starém hřbitově u svatého Vojtěcha je památník rodiny Havlíčkových a jeho dcery Zdenky, o který se město léta stará.