Zejména tvář jednookého husitského vojevůdce vypadá jakoby trpěl silnou rýmou. Přitom je známo, že až na výjimky se ve středověku v zimě nebojovalo.

Kvůli nedostatku zelené píce pro koně si obě znesvářené strany dávaly od pozdního podzimu až do jara pokoj.

Bez deseti centimetrů tři metry vysoká přibyslavská jezdecká socha vznikla v roce 1935 jako zkušební odlitek slavného díla sochaře Bohumila Kafky, který byl potom výrazně zvětšen pro horu Vítkov v Praze.

Žižka na koni byl odlit ze sádrového modelu; v září příštího roku uplyne rovných 60 let, co byl na žulový kvádr v Přibyslavi postaven.

Ivo Havlík