Na jevišti kulturního domu před plným hledištěm vystoupilo několik dětí a studentů, aby ukázali, jak se ve škole učí hra na klavír, housle, kytaru, dechové nástroje i zpěv.

Představit se na pódium přišlo všech osm pedagogů, každý z nich má vysoké hudební vzdělání z konzervatoří nebo Akademie múzických umění. Největší aplaus patřil Jitce Němcové, která je živým inventářem školy, učí v ní od prvního dne doposud, vychovala kolem 150 houslistů, uspořádala řadu unikátních koncertů, na nichž její žáci nejedné generace doprovázeli světově proslulé české sólisty – Bohuslava Matouška, Václava Hudečka, Pavla Šporcla, Jaroslava Svěceného, Gabrielu Demeterovou.

Jitka Němcová se také zasloužila o český rekord, pod její taktovkou v roce 2008 celý koncert odehrálo 57 houslistů. V roli vedoucí pobočky Jitku Němcovou před časem vystřídala její dcera Hana Loubková, pro změnu klavíristka.

Pouze o rok méně, tedy 29 let, do Přibyslavi z Havlíčkova Brodu dojíždí učit hru na dechové nástroje Luděk Novák, patnáct let na kytaru vyučuje loutnista a ředitel brodské ZUŠ Jindřich Macek, k mladým pedagogům patří akordeonistka Jitka Baštová a klavíristka Šárka Baštová, a také manželský operně-pěvecký pár Michaela a Ondřej Štefáčkovi, oba jsou absolventy Akademie múzických umění v Praze.

Starosta hrával na trubku

„Vím, jaké to je, když se mladý člověk nemůže hudebně vzdělávat v místě svého bydliště, hrával jsem na trubku, ale můj učitel zemřel a umělecká škola v Přibyslavi nebyla, nikdo ho nenahradil, proto jsem dál nepokračoval," řekl starosta města Jan Štefáček a slíbil podporu v řešení stísněného prostoru pro vyučování; až bude dostavěna nová škola, hudební alma mater se přestěhuje na náměstí, do současné školní družiny.

Žel, již sedm let se v Přibyslavi základy výtvarného projevu učí pouze v DDM, pod vedením Anežky Kunštárové tam kreslí, maluje a modeluje na třicet dětí. – „Je to škoda, poznala jsem na vlastní kůži, jak obtížné bylo v dětském věku pro toto vzdělání dojíždět do tehdejší lidové školy umění v Havlíčkově Brodě z České Jablonné. Do Brodu jsem jezdila autobusem, ale zpátky pro mě museli rodiče pokaždé přijet, a to tehdy veřejná doprava fungovala mnohem lépe," řekla Deníku profesionální keramička Jana Březková.  Na dobře režírovaný koncert navázala vernisáž výstavy. Obecenstvo mělo zájem o výroční publikaci a nástěnný kalendář s fotografiemi všech současných žáků a pedagogů. Výtěžek z prodeje tiskovin je určen na pořízení nového koncertního pianina Petrof.

Ivo Havlík