Ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlásili v obci sbírku, darované věci vybírali v sále obecního domu, odkud budou v následujících dnech odvezeny, a charitativní organizace dále věci vytřídí a jsou použity pro lidi v nouzi, či využity při živelných pohromách, jako jsou povodně. Sbírka se v Rozsochatci koná každý rok na podzim a zapojuje se do ní stále velké množství občanů místních i z okolních obcí.

Lenka Hyršová