„Jedná se o monumentální pomník. Nadživotní figuru Mistra Jana Husa, který stojí se vztaženýma rukama na mohutném hranolovém soklu, osazeném na třikrát odstupňovaném základě. Socha je dílem Rudolfa Kabeše z roku 1926,“ popsal ochu starosta Zdeněk Tůma.

Sokl i sochu pokrývá rozsáhlá síť prasklin. Z prasklin obrazně řečeno vytékají takzvané cementové výkvěty, které jsou projevem nedostatečného vytvrzení cementové maltoviny.

Jak upřesnili úředníci z odboru majetku a investic města Ledeč nad Sázavou, povrch plastiky je z části silně poničený. Na povrchu se dále ukládá prach a tvoří se sádrovcové krusty. „Socha je napadena řasami, mechy a lišejníky. V rámci obnovy této kulturní památky budou poškozené partie povrchu sochy lokálně ošetřeny pomocí zpevňovačů kamene. Následně dojde k ošetření biocidním prostředkem,“ popsali úředníci postup prací na opravách památky.

Odborní restaurátoři zeslabí vrstvu řas, mechu a lišejníků s prachovými částicemi pomocí tlakové vody, případně pomocí vyvíječe páry za pomoci silikonových kartáčků. „Dojde k zeslabení sádrovcových krust pomocí mikropískování. Narušený materiál bude zpevněn a praskliny vyplněny,“ doplnil starosta Tůma.

Odhalené kovové prvky na soše budou očištěny, antikorozně ošetřeny. Chybějící části doplní tmely. Práce provádí dva odborní restaurátoři, Daniel Chadim a Zdeněk Kovářík, stejně jako při restaurování Mariánského sloupu v levé části náměstí, které bylo dokončeno v loňském roce. Celkové náklady by měly činit 233 818 korun včetně DPH a na realizaci obnovy této památky byla Městu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 116 909 korun.

Socha Mistra Jana Husa dominuje náměstí v Ledči.Zdroj: Turistika.cz