Jak vysvětlil nezávislý starosta Zdeněk Tůma, pomník po opravě volal už dlouho. Povrch plastiky byl silně poničený, ukládající se prach tvořil na soše sádrovcové krusty. První práce začaly letos v létě. „Socha byla napadena řasami, mechy a lišejníky. V rámci obnovy byly poškozené partie povrchu sochy lokálně ošetřeny pomocí zpevňovačů kamene. Následně došlo k ošetření biocidním prostředkem,“ upřesnil starosta.

Odborní restaurátoři zeslabili vrstvu řas, mechu a lišejníků s prachovými částicemi pomocí tlakové vody, případně pomocí vyvíječe páry za pomoci silikonových kartáčků. „Došlo k zeslabení sádrovcových krust pomocí mikropískování. Narušený materiál byl zpevněn a praskliny vyplněny,“ doplnil starosta Tůma.

Odhalené kovové prvky na soše prošly očistou a byly antikorozně ošetřeny. Chybějící části doplnil tmel. Práce provedli dva odborní restaurátoři, Daniel Chadim a Zdeněk Kovářík, stejně jako při restaurování Mariánského sloupu v levé části náměstí, které bylo dokončeno v loňském roce. Celkové náklady na rekonstrukci Husova pomníku byly přes 233 tisíce korun včetně DPH. Na obnovu památky byla městu Ledeč poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 116 909 korun.

Husův pomník v Ledči je dominantou stejnojmenného náměstí, po zásahu restaurátorů je jako nový.Zdroj: Deník/Archiv