O titul Vesnice roku se letos budou ucházet i obce z Havlíčko᠆brodska. Porotu chtějí zaujmout třeba pestrou nabídkou aktivit pro děti nebo zajímavým společenským životem. Další obce účast ještě zvažují. Hlásit se mohou až do konce dubna.

Jak cenný je venkov a kolik pestrých tradic tady lidé pěstují, na to má upozornit soutěž Vesnice roku. Obce budou  oceněny již po devatenácté. Z Havlíčkobrodska se titul pokusí získat Vilémovice, Sobíňov a možná i jeden z favoritů minulých kol, Libice nad Doubravou.

„Za Kraj Vysočina jsme zvítězili v roce 2002. Uspěli jsme ale i v celostátním kole, odkud jsme si odnesli mimořádné ocenění za podporu turistiky," uvedl starosta obce Václav Venhauer. Ocenění obec získala za přestavbu Pilnova statku na kulturní a ubytovací zařízení. Zda Libice s ostatními obcemi v kraji poměří síly i letos, o tom se rozhodne na místním zastupitelstvu.

„Zatím jsme to ještě neprobírali. V minulých ročnících se nám dařilo se slušně umísťovat a určitě bychom měli co nabídnout i letos. Od minulého roku jsme třeba vybudovali dětské hřiště," uvedl starosta Libice Václav Ven᠆hauer.
Libice nad Doubravou je nejstarší obcí v podhůří Železných hor.  Pochlubit se může třeba spolkem dobrovolných hasičů, tělovýchovnou jednotou Sokol nebo divadelním spolkem.
Stoprocentně se soutěže zúčastní obec Vilémovice, ležící nedaleko Ledče nad Sázavou.

Výhoda tradic?

„Letos to bude už po osmé, co se k soutěži připojíme. A to i přesto, že nás výsledky  často mrzí. Chápu, že není snadné rozhodnout, ale pro někoho se výsledek může zdát trochu nefér. Třeba obce na Třebíčsku mají výhodu v tom, že tam lidové tradice nebyly tak zpřetrhané, a mohou se pochlubit i kroji. My ostatní máme ale také co nabídnout. Naše obec neustále jede naplno. Pořádáme 48 akcí, některé s regionálním přesahem. Máme úspěšný divadelní spolek," řekl starosta Vilémovic Václav Vacek. Stejné téma chce přednést i organizátorům soutěže. Ať už obec ocenění získá nebo ne, podle něj se na životu v obci nic nezmění.  Pořád bude stejně aktivní.
Do soutěže by chtěl zasáhnout i Sobíňov, ležící na turistických cestách, které spojují údolí řeky Doubravy a oblasti Řeky a Velkého Dářka.

Loni se Sobíňov v soutěži objevil vůbec poprvé. „Místo ocenění jsme získali neméně cenné zkušenosti," řekl k loňské účasti starosta obce, Jaromír Moravec. Letos se chce Sobíňov zaměřit na práci s dětmi. „Děti u nás velice dobře pracují třeba u dobrovolných hasičů. Vznikl tu také oddíl mladých fotbalistů, který nám chyběl a mnoho aktivit se dělá i v rámci školy. V neposlední řadě pěvecký kroužek. To si myslím, že by porota mohla ocenit," dodal Jaromír Moravec.

V Modlíkově se možná účast v soutěži ještě bude probírat. Obec s krásným výhledem se do klání obcí zapojila už třikrát a může se díky tomu pochlubit modrou stuhou za společenský život a zelenou stuhou za péči o zeleň.
Naopak s jistotou se Vesnicí roku nestane ani obec Štoky ani Rozsochatec, který loni získal oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Soutěže se totiž vůbec nezúčastní. Ve Štokách se obávají, že  nemají žádnou výjimečnou zajímavost, kterou by mohli porotu ohromit, v Rozsochatci se chtějí zaměřit až na příští kola, aby měli čím překvapit.

Hodnocení

Všechny přihlášené obce bude porota hodnotit v několika oblastech. Posuzovat se bude společenský život v obcích, aktivity místních občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Vítěze soutěže a nositele titulu „Vesnice roku 2013" oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský 14. září letošního roku na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tanců.