„Od začátku roku 2017 mají pacienti se stomií v nemocnici Havlíčkův Brod založen svůj vlastní klub. Od té doby se konají schůzky pacientů, kteří mají stomii a kteří díky tomuto handicapu museli změnit svůj každodenní způsob života,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Jjedno z mnoha pravidelných setkání klubu stomiků se koná 26. dubna v odpoledne v brodské nemocnici.

Vyrovnat se s realitou

„Ne každý člověk se s touto pooperační realitou dovede vyrovnat. Po odchodu z nemocnice do domácí péče potřebují naši pacienti i nadále pomoc a radu odborného personálu, jak při ošetřování stomie, tak s problémy spojenými se získáváním stomických pomůcek,“ prozradila Hana Brabcová z poradny stomické sestry a iniciátorka založení klubu.

Jak upřesnila mluvčí nemocnice Petra Černo, v nemocnici Havlíčkův Brod funguje stomická poradna na oddělení septické chirurgie již zhruba 17 let a prošli jí stovky pacientů. „Poradna pomáhá pacientům od jejich příjmu do nemocnice, přes období operace až po propuštění. Radí jim s ošetřováním stomie, se správnou stravou, pomůckami a dalšími každodenními věcmi,“ vysvětlila mluvčí.

Sativa Keřkov, foto z historie.
Jak jsme žili v Československu. Představíme Sativu Keřkov

Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu mimo tělo (na stěnu břišní). Jde o dočasné nebo trvalé chirurgické řešení onemocnění převážně trávicího nebo močového ústrojí v případě, že už žádnou jinou léčebnou terapii nelze uplatnit.

Pomáhají specialisté

„Klub stomiků vzniká za podpory vedení nemocnice a společnosti ILCO. Jeho hlavním posláním je věnovat se problematice stomií a jejich ošetření, problematice stravování i úhradě zdravotních pomůcek pojišťovnami a nejaktuálnějším informacím z této problematiky,“ upřesnila mluvčí.

Na schůzkách bude k dispozici lékař specialista, odborný psycholog a stomická sestřička, nachystány budou odborné přednášky, rady a konzultace. „Přínosem setkávání v klubu jistě bude i možnost vyměňovat si zkušenosti mezi členy klubu a ukázat pacientům, že na to nejsou sami,“ dodala Hana Brabcová.