„Pěkné místo je u koupaliště, snad se tam i s koňmi dobře dostanete," odpověděl Pavel Královec, starosta obce. „V tom nevidím problém," zkušeně namítl Martin Prokš a již se mu v hlavě rodily nápady, jak tuto akci zdokonalit.

Májka nebo máj je označení ozdobného kmene stromu, nejčastěji smrku, který tvoří hlavní prvek jarních slavností. Její stavění je oslavou pro celou vesnici a je spojováno s vázáním stužek na vršek májky, zpíváním a také s šikovností chlapců a mužů, kteří musí máj postavit. A to není vůbec lehká záležitost.

„Mami, já chci modrou stužku," prosila malá copatá holčička. „Tak si pojď vybrat, je tady celý košík," odpověděla maminka. Holčička celá nadšená uvázala na špičku krásnou mašli. „Musíš ji pořádně utáhnout, ať ji neutrhne vítr," dodal tatínek. Takto si mohli uvázat ozdobu všichni, kteří přišli k místnímu kostelu, kde byl celý průvod zahájen. Děti dostaly drobný dárek, sluníčko svítilo, harmonikář Martin hrál krásné melodie, všude se ozýval smích dětí i dospělých, kterých přišlo okolo dvou set. Jen někdy se ozvalo: „No, vypadá to na déšť, ale třeba to přejde!" Nepřešlo.

Po úspěšném absolvování cesty od kostela ke koupališti, kde byl přichystán skákací hrad pro děti a občerstvení pro všechny, začalo nejprve drobně, ale poté vytrvale pršet. „To to nemohlo ještě chvíli počkat?" ozývalo se z mnohých úst.

Ale chlapci a muži se nedali odradit a vrhli se na to nejdůležitější – postavení máje. Vše měli velmi dobře promyšlené, podpěry, úvazy, zakotvení, každý měl své místo. „ A teď zvedejte!" tento povel se ozýval v pravidelných intervalech. A skutečně, májka se pomalu, ale jistě blížila na správné místo. „Mami, podívej, nějak se naklání," obávala se jedna slečna. „Neboj, tam to jistí hasiči lanem," odpovídala maminka, ale pro jistotu se posunula o kousek dál. „ Jé, a teď spadne na druhou stranu!"ozval se výkřik ve chvíli, kdy se máj posunula na místo a nebezpečně se naklonila.

Naštěstí vše dobře dopadlo a u májky se rozezněl veliký potlesk, který si zasloužili nejen ti, kteří májku úspěšně vztyčili, ale i všichni, kteří se na této podařené akci podíleli. A samozřejmě i všichni, kteří přišli a tuto novou tradici podpořili.

Zuzana Konůpková