Nejmenší z nich je umíráček. Podle historických záznamů ho kostelu v roce 1777 daroval sám hrabě Kolowrat Krakowský. Co do velikosti jsou dva nejmladší zvony zasvěcené Panně Marii a sv. Lukášovi, oba jsou z roku 1976 a byly odlity ve známém zvonařství Lactitie Dytrychové v Brodku u Přerova.

Největším zvonem na věži světelského kostela je ten nejstarší sv. Václav, který při přestavbě kostela v roce 1569 věnoval Burian III. Trčka z Lípy, tak je uvedeno ve starých letopisech. Zvony Panna Marie a sv. Lukáš se rozezní o Bílé sobotě večer při vzkříšení a zvon sv. Václav bude slavnostně bít až v neděli ráno o Božím Hodu velikonočním. Je jediným ze čtyř světelských zvonů, který se rozeznívá ručně a zvoní jen o největších svátcích, ostatní tři jsou již na elektrický pohon.

Jiří Víšek