Nadlimitní množství těžkých kovů inspektoři zjišťují pomocí spektrometru. Co všechno přístroj dokáže, novinářům představili na včerejší tiskové konferenci v brodské pobočce ČIŽP.

Brodská pobočka ČIŽP v loňském roce provedla 1468 kontrol a viníkům při nich uložila pokuty ve výši 11 milionů. Celkově za zjištěné prohřešky padlo 326 pokut. Přestože se inspektoři životního prostředí rozhodně nenudili, celková výše pokut v rámci celé republiky klesá. „Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků,“ míní ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Třetina pokut putuje do firem, které nelegálně nakládají s odpady. Rozmáhá se nebezpečný fenomén, kdy firmy k terénním úpravám používají stavební materiál. „V něm jsou pozůstatky bývalých staveb, dost často tam nacházíme azbest a další prvky, které z něj dělají nebezpečný odpad. Některé firmy potom tento materiál shromažďují, zavážejí jím rokle, jezírka, rybníčky a dělají roviny. Problém je, že se pak na takové navážce odpadu postaví dům a samozřejmě časem může popraskat nebo různě ujíždět,“ popsal Erik Geuss.

Největším prohřeškem, který řešili brodští inspektoři, je bezesporu únik pesticidů do řeky Doubravky, k němuž došlo už v roce 2014. Kvůli němu zahynulo 8 475 přísně chráněných raků říčních. V šest a půl kilometru dlouhém úseku řeky tehdy došlo ke zničení prakticky všech živých organismů. „Takhle masivní úhyn je historický i z hlediska dějin naší inspekce,“ zmínil smutný rekord Geuss. Kromě pokuty 1,7 milionů, což je mimochodem maximální částka, kterou mohli inspektoři udělit, společnost ZS Vilémov musela zaplatit ještě 500 tisíc korun za ohrožení kvality vod.

„Společnost se sice odvolala, odvolací orgán nám dal ale v podstatě za pravdu. Obě pokuty byly zaplaceny,“ doplnil Jan Panský.

Stížností, které řeší brodská pobočka ČIŽP, rok od roku přibývá. Jedná se zejména o zavážení terénu stavebním materiálem, znečišťování životního prostředí, nepovolená kácení nebo obtěžování kouřem.

Druhou nejvyšší pokutu od brodských inspektorů si v loňském roce vykoledovala firma Aquasys za navezení odpadu do CHKO Žďárské vrchy. „Došlo k ohrožení plynulosti vod. V případě větších dešťů mohlo dojít k povodni. Sankce ve výši 420 tisíc korun byla potvrzena,“ zmínil Panský.

Postihu se nevyhnula ani brodská společnost Parplando s.r.o., které inspektoři za nepovolené kácení porostu o ploše 15 500 metrů čtverečních udělili pokutu 150 tisíc korun. „Málo se ví, že kácet můžete strom, jehož obvod nedosahuje 80 centimetrů. Povolení je potřeba mít i na kácení souvislého porostu o ploše větší, než 40 metrů čtverečních,“ doplnil Panský.

Zajímavou úlohou inspekce životního prostředí je také kontrola šperků spektrometrem. Z kontrol vyplívá alarmující fakt, že každý šestý bižuterní výrobek může přinést zdravotní rizika. Jedná se zejména o nadlimitní obsah kadmia, olova nebo niklu. Povolené limity jsou mnohdy překročeny až tisícinásobně! Těžké kovy mohou způsobit rakovinu, genetické mutace nebo vážné kožní problémy. „Zákazník nemá šanci takový výrobek při nákupu odhalit,“ uvedl inspektor oddělení odpadového hospodářství, Martin Marko.

Spektrometr ČIŽP využívá při určování materiálů nebo měření těžkých kovů. Pokud má někdo podezření, že vlastní třeba nebezpečný šperk, může se na inspektory obrátit. Brodská pobočka tento přístroj sice nevlastní, může si jej ale zapůjčit. „K tomuto mám jedinou radu. Vyhnout se nákupům v nedůvěryhodných obchodech nebo e-shopech. Tady se opravdu nevyplatí šetřit za každou cenu,“ dodal ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Inspektoři ČIŽP v rámci mezinárodní úmluvy CITES spolupracují i s celními orgány a snaží se zamezit obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Během kontrol se setkávají s dvěma typy hříšníků. Jednak s turisty, kteří překračují zákon často z nevědomosti, a dále s organizovaným zločinem. Nepříjemným zjištěním je fakt, že Česká republika už není pouze tranzitním, ale i cílovým místem tohoto obchodu. Rohy z nosorožců končí na tržnicích a dělají se z nich zázračné masti, které mají ulevit od kdejakých potíží nebo zajistit afrodiziakální účinky.