„Jednalo se o území, které je biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Společnost Colas CZ tam zeminu navezla bez jakéhokoliv projednání s dotčenými orgány přírody, neměla tedy ani výjimku ze základních ochranných podmínek,“ popsal Jan Panský, ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

„Firma se jednak dopustila nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Pak také nerespektovala rozhodnutí o předběžném opatření, kterým inspektoři uložili zdržet se navážení jakéhokoliv materiálu, a v této činnosti jistou dobu pokračovala,“ dodal ředitel inspektorátu.

Návozem velkého množství zeminy o mocnosti místy až 10 metrů došlo podle Panského ke zničení a značnému omezení životních podmínek těchto druhů. Uvedení lokality do původního stavu bude dle všech známek velmi obtížné. Společnost Colas CZ se proti pokutě uložené havlíčkobrodskými inspektory odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.