Další osvědčení získalo na stimulaci vnímání. Oznámila to mluvčí nemocnice Petra Černo.

„Interna se tak zařadila k oddělením, která využívají  bazální stimulaci pro zkvalitnění, zlidštění a zvýšení bezpečí poskytované péče našim pacientům. Kromě interního oddělení je v nemocnici  stimulace využívána u pacientů na oddělení ARO, dětském oddělení a neurologii a má pro pacienta obrovský přínos," uvedla Černo. Ta dále konstatovala, že ošetřovatelská péče podle tohoto konceptu umožňuje znovu navazovat blízký kontakt rodiny s klientem a využít tak blízké vazby k zefektivnění léčby a rekonvalescence pacientů.

„Bazální stimulaci využíváme zejména na interní jednotce intenzivní péče u pacientů ve vegetativním stavu, kteří sami nekomunikují. Je ale využitelná i pro ostatní pacienty, a to pro stimulaci vědomí," dodala vrchní sestra interního oddělení Petra Chymová. Ta vysvětlila, že pro  každého pacienta je vytvořen individuální plán, který využívá jeho dřívějších návyků. Základním principem učení je zprostředkovat vjemy z vlastního těla stimulací organismu. Prostřednictvím smyslů je člověku umožněno vnímat sebe sama a okolní svět. Klient – pacient potřebuje neustálé stimuly, zejména ty, na než byl zvyklý v době před nemocí či úrazem, aby se navrátil zpět k původní kvalitě svého života. Různé stimuly vedou k znovuobnovení porušených nervových spojů. K využívaným technikám patří masáže, dechová cvičení i vibrace. Cílem je navozovat pocity bezpečí a také využívat předměty, které jsou klientovi blízké: oblíbený polštářek z domova, chutě, fotky, kresby, hračky, oblíbenou hudbu, barvy a podobně. To zahrnuje také spolupráci s rodinnými příslušníky, přičemž pozitivní reakce je možno vidět na obou stranách. Nejpoužívanějšími prvky bazální stimulace u nás jsou dotek, polohování a koupele.