Nejvýznamnější stavební akce v roce 2019, která potrvá prakticky celý rok je podle starosty Tecla bezesporu rekonstrukci ulice Mírová v posledním úseku směrem na Bartoušov. Město Havlíčkův Brod se bude podílet na stavbě částkou asi 44 miliony korun z rozpočtu. Finančně se bude podílet na stavbě také Kraj Vysočina. Další je dokončení parkoviště u Nového hřbitova, které přijde asi na 25 milionů korun. Následuje stavba parkovacího domu u budovy Krajské knihovny na Ostrově, kde město plánuje výdaje ve výši 23 miliony korun. Knihovnu staví Kraj Vysočina, ale jak upřesnil starosta Tecl, investice do parkovacího domu bude v režii města. Stavba Krajské knihovny.

Vysočiny by měla být dokončena v červenci roku 2020. další investice z rozpočtu půjdou v Brodě do komunikací například do oprav Štáflovy ulice. Havlíčkův Brod je zřizovatelem základní a mateřských škol. Do jejich oprav a údržby jde každý rok kolem 15 milionů korun. Letos navíc je podle starosty Tecla počítáno že začne příprava kruhového objezdu v ulici Dolní a Žižkova, což bude znamenat ais 20 milionů.