Etymologové si nejsou jisti, zda název Gablanc Bohemicale, který se poprvé objevuje v roce 1356 v předávací listině vesnice z panství přibyslavského do polenského, je odvozen od většího výskytu jabloní nebo od francouzského slova gablona, to jest celnice, či nakonec od gabelle, což je solnice, v níž se vybírala daň ze soli.

Jaroslav David a Pavel Rous v knize Neviditelní svědkové minulosti - Místní a pomístní jména na Vysočině upozorňují na skutečnost, že všechny Jablonné, Jablonce a Jablunkovy se vyskytují u zemských hranic. „Proto se u jabloní nevylučuje dávná úloha orientačních stromů a ukazatelů cest… po nichž se přepravovala kdysi tak cenná sůl," píšou oba autoři.

Časy se mění, jabloní v České Jablonné (na snímku) dnes roste málo, jako šafránu.

IVO HAVLÍK