Případného budoucího výběru finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva se bude Kraj Vysočina účastnit jako jediný z dotčených krajů. „Stává se tak rovnocenným partnerem obcí z obou lokalit na Vysočině, které prošly do takzvaného užšího výběru,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Nutnost zohlednění připomínek Kraje Vysočina je výsledkem dohody uzavřené při aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. Jedna finální a jedna záložní varianta mají být vybrané do roku 2030. „Hodnocení lokalit bude otevřené, transparentní. Pro nás je prioritou bezpečnost a všem lokalitám měříme stejným metrem,“ prohlásil ředitel Správy úložišť radioaktivního odpadu Jan Prachař.

Lidé v obou místech radioaktivní odpad pod zemí nechtějí. Obce z třebíčské lokality Horka podaly žalobu na stát, data o lokalitách prý byla získávána nezákonně. Druhá ze zvažovaných lokalit na Vysočině Hrádek se rozhodla jít jinou cestou. „Chceme udělat propagaci Hrádku, aby se sem lidé přijeli podívat, jak to tu máme hezké,“ sdělil starosta Dolní Cerekve, která do lokality Hrádek patří, Zdeněk Dvořák. Ten navíc dlouhodobě argumentuje tím, že v lokalitě může být významný vodní zdroj. „Riziko ohrožení vodních zdrojů kvůli úložišti je naprosto zanedbatelné,“ interpretuje však SÚRAO slova ředitele České geologické služby Zdeňka Venery.