Takto popisuje počátky svého působení v Přibyslavi Jaroslav Bezpalec (zemřel 2. 9. 1957), první ředitel Lesního družstva v Přibyslavi.

Za 26 let práce se jemu a jeho spolupracovníkům podařilo vybudovat od nuly prosperující podnik, spravující lesní majetky bývalého velkostatku Žďár. Myšlenka družstevnictví je poměrně stará a její počátky je nutno hledat ještě v období Rakouska – Uherska.

Po vzniku samostatného Československa bylo družstevnictví podporováno a dosáhlo značného rozmachu. Lesních družstev vzniklo v třicátých letech a pak ještě po skončení druhé světové války více než 120, s výměrou asi 55 tisíc hektarů. Rozvoj lesních družstev byl násilně zastaven v padesátých letech minulého století jejich zestátněním.

Festival čokolády Čokofest v Havlíčkově Brodě.
Čokoládové víno nebo kebab. Festival lákal na zážitky

Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi je největším lesním družstvem v České republice a patří i mezi lesní družstva nejstarší. V době svého vzniku na sklonku roku 1930 byla celosvětová hospodářská krize, majetek byl zasažen polomem a i přesto dokázali naši předchůdci družstvo udržet a rozvinout. Lesní družstvo se dokázalo i přes značné škody přenést přes válečná léta, ale nedokázalo odolat náporu komunistické zvůle. Majetek družstva byl v roce 1959 zestátněn a idea lesního družstevnictví byla na dlouhých 36 let pohřbena hluboko do archivů.

Po roce 1989 se nemalým úsilím několika nadšených lesníků a politiků podařilo lesní družstva obnovit. Majetek byl vrácen bez nároku na srovnatelná plnění jako u jiných majetků. Budovy a cesty požadovaly investice a opravy. Lesní družstvo obcí obstálo a dnes je rovnocenným partnerem, sebevědomým podnikatelským subjektem, který dokazuje, že myšlenka družstevnictví neztratila nic na svém původním obsahu.

PŘÍŠTÍ DÍL: Podíváme se do Bělé na Ledečsku.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z let 1918 až 1992? Pošlete nám je na redakce.havličkobrodsky@denik.cz.

Antonín Soudek, Krucemburk, 2. 3. 2018, 2 680 g
Podívejte se na další krásná miminka a hlasujte v anketě