Nejprve byla určena pro uprchlíky italské a slovinské a od roku 1916 pro uprchlíky židovské z Haliče a Bukoviny.Vojenské střety za první světové války se odehrávaly za účasti obrovského počtu vojáků na obrovském prostoru, což mělo pro civilní obyvatelstvo fatální důsledky. Proto obyvatelé před blížící se frontou prchali do vnitrozemí, kde jejich příval působil neskonalé problémy.

Na tuto zkušenost monarchie brzy pragmaticky reagovala nařízenou a organizovanou evakuací. Evakuace byla nařizována skutečně ažv okamžiku, kdy se fronta bezprostředně přiblížila. Lidé byli nuceni opustit své příbytky ve velikém spěchu, a nemohli si s sebou vzít nic než nejnutnější věci. A samozřejmě co měli cenného. Bylo to v podstatě omezeno tím, co unesli.

Ke stavbě kolonie a k židovským uprchlíkům se dochovala zajímavá sada fotografií, která je z velké části uložena v brodském archivu. Zakázku na stavbu barákové kolonie dostaly firmy J. Šupich a Paroulek. Josef Šupich byl významný místní stavitel, firmu však v oné době řídil již jeho syn Prokop (za první republiky pak byl německobrodským starostou).

Pražská firma Paroulek byla zřejmě u úřadů zapsána velmi dobře, protože se podílela na mnoha válečných zakázkách. S historií kolonie a otázkou uprchlíků v době 1. světové války je možné se seznámit na výstavě v havlíčkobrodském muzeu do 15. dubna. Fotografie pocházejí z fondu Státního okresního archivu.

Na snímku číslo 1 je pohled na baráky v kolonii, na snímku 2 jsou uprchlíci v barákové kolonii. Na snímku 3 jsou uprchlíciz Haliče, čekající na brodském nádraží. Na snímku 4 jsou uprchlíci procházející městem směrem ke kolonii za přihlížení obyvatel Brodu a na snímku 5 je vstup do kolonie.

Reprofoto: Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě, text Alena Jindrová Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod