Stanice Keřkov se nachází na Českomoravské vysočině nedaleko Přibyslavi (10 kilometrů východně od Havlíčkova Brodu). Nadmořská výška je 500-568 metrů, dlouhodobá průměrná roční teplota je 6,8 stupně Celsia a dlouhodobý roční průměr srážek 687 mm. Příznivé půdní a povětrnostní podmínky stanice podmiňují efektivní šlechtitelskou bramborářskou činnost, na níž stanice byla zaměřena.

Na šlechtitelské stanici Keřkov působila řada pracovníků, kteří se významně podíleli na úspěšných výsledcích. Stanice Keřkov se od samého založení zaměřovala především na šlechtění brambor. Zabývala se však i šlechtěním dalších plodin. V roce 1925 se zde začal šlechtit len, těsně před druhou světovou válkou žito, oves, vojtěška a za druhé světové války jetel a kukuřice. Šlechtění těchto plodin však bylo na stanici postupně zrušeno či přesunuto na jiné stanice a stanice byla specializována jen na šlechtění brambor.

Po začlenění šlechtitelské stanice Česká Bělá do stanice Keřkov bylo na této spojené šlechtitelské stanici pracováno ve šlechtění lnu, kmínu a máku, započatém v České Bělé v roce 1961.

PŘÍŠTÍ DÍL: Podíváme se do Číhoště.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z let 1918 až 1992? Pošlete nám je na redakce.havlickobrodsky@denik.cz.