Až v roce 1930 místní školní rada vypsala architektonickou soutěž. Projekt předpokládal výstavbu dvou rovnocenných budov – jednu pro chlapce a druhou pro dívky. Obě budovy by byly mezi sebou spojené tělocvičnou. Kámen úrazu ale byly náklady na stavbu. Nakonec se podařilo nashromáždit potřebné finance, aspoň na stavbu budovy chlapecké měšťanské školy. Vypsané nabídkové řízení na stavební práce vyhrála v roce 1935 stavební firma Prokopa Šupicha. Během října bylo uděleno stavební povolení a na výročí vzniku samostatného státu byl položen základní kámen budovy.

Stavba probíhala poměrně rychle, byla dokončena v srpnu roku 1936, takže od 1. září se ve škole už vyučovalo. Kolaudace školní budovy se uskutečnila 20. října 1936, po kolaudaci dostala škola číslo a název U městských sedů, Dolní předměstí čp. 560. Smutným mezníkem byla druhá světová válka, kdy němečtí vojáci zabrali všechny školy v tehdejším Československu, rovněž i školu V Sadech. Němci školu zničili, rozbili, co mělo cenu, ukradli. Vyučování se odbývalo v nouzových prostorách, v knihovně, v Husově sboru nebo ve skautské boudě Na Ostrově. Tragický byl 15. Listopad 1944 byl tehdejší německý brod postižen náletem, několik pum padlo v blízkosti školy, čtyři školáci zahynuli při povinném sběru starého papíru.

Naopak pozitivním datem je 1. Září roku 1960, kdy začali žáci školy všechny učebnice a školní potřeby dostávat zdarma. To hodně ulevilo rodinám, které měly například hlouběji do kapsy. Škola byla v šedesátých letech přeorganizována na dvanáctiletou střední školu. Při škole byla zřízena rovněž otevřena střední škola pro pracující, kterou navštěvovalo 26 posluchačů. V prosinci 1960 nový školský zákon stanovil základní školní docházku na devět let. Na fotografiích jsou pedagogové, kteří ve škole učili od konce šedesátých do poloviny osmdesátých let 20. století.