Chceme touto cestou velmi poděkovat panu faráři Zdeňku Kubešovi za jeho iniciativu a příspěvek za farnost, dále patří poděkování  všem organizacím, které se na sbírce, která proběhla pod záštitou města Přibyslav, podílely – KZM Přibyslav, KVC Harmonie, Svaz skautů a skautek – středisko Goliath.

Všem lidem, kteří byli ochotni přispět finanční částkou a vyrobit originální ozdoby na náš přibyslavský vánoční strom, ještě jednou velmi děkujeme! Město Přibyslav má krásný vánoční strom nejen díky nové světelné výzdobě, ale také proto,  že náš strom je symbolem solidarity a ochoty pomoci druhým…

V sobotu 7. 12. jsme s dětmi z kroužku Červenokřižáčků připravovali program a dárky

na besídku pro členy MS ČČK Přibyslav. Ve čtvrtek 12. 12. proběhlo předvánoční posezení pro členky, členy a příznivce MS ČČK Přibyslav ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Hudebně-recitační program připravily děti z kroužku Červenokřižáčků ve spolupráci s paní učitelkou Hankou Loubkovou z Lidové školy umění v Přibyslavi.

Zhlédli jsme také prezentaci fotografií z akcí, které MS ČČK Přibyslav v roce 2013 organizovala,  nebo se na nich podílela.  Společně jsme si zazpívali vánoční koledy, ochutnávalo se napečené cukroví a nabízena byla káva nebo čaj. Děti na závěr besídky všem rozdaly dárky s přáníčkem. V pátek 13. 12. jsme navštívili s naším vánočním programem seniory v Domově důchodců  U Panských v Havlíčkově Brodě. V Havlíčkově Brodě proběhla sbírka DĚTI DĚTEM, na kterou přispěla krásnými dárečky  Školní družina a Školní klub při ZŠ Přibyslav.  Zakoupením dárků  se přispělo na nákup pomůcky handicapovaným dětem do Základní a praktické školy v Havlíčkově Brodě a také bylo možné díky sbírce zakoupit různé krásné dárky pro děti do havlíčkobrodské nemocnice.

Kristýna Poutecká