Několik mladých dívek se škraboškou na očích a bílou holí se snažilo zvládnout cestu po chodníku kolem městského úřadu. Jednalo se o účastnice speciálního zážitkového semináře pod názvem Jiným pohledem. Seminář pro studenty středních a vyšších odborných škol  pořádala Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Cílem semináře bylo umožnit studentům poznat každodenní zážitky lidí se zrakovým handicapem. Účastníci semináře si zkusili   použití pomůcek pro osoby s těžkým postižením zraku včetně speciálně upraveného počítače, simulačních brýlí s různým omezením zrakového vnímání apod. Součástí programu byla diskuse s lektorem, který sám trpí těžkým postižením zraku.