Dokument má datum 1. června 1414 a veřejný notář Petr Reindel, klerik pasovské diecéze, v něm notářsky zachycuje rozhodnutí zvláštního auditora Petra Nardi ve věci žaloby Michala z Německého Brodu proti Janovi z Jesenice, v němž odnímá Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva získaný v Bologni a vyhlašuje nad ním ztíženou klatbu. Každé město má rodáky na které je hrdé, ale bohužel i takové, kterými se nechlubí.

Onen Michal z Německého Brodu o kterém je v dokumentu zmínka, je Michal z Brodu, zvaný de Causis, česky Súdný (asi před 1380 se narodil a žil v Německém Brodě a zemřel asi roku 1432 v Basileji. Byl to český kněz, prokurátor papežské kurie, známý z procesu s Janem Husem. Michal pocházel z Německého Brodu (dnes Havlíčkův Brod) a jeho mateřským jazykem byla němčina.

První zmínka o něm pochází z roku 1392, kdy se objevuje jako veřejný notář. Od roku 1399 byl farářem v kostele svatého Vojtěcha pod Zderazem v Novém Městě pražském. V roce 1404 se podílel na odvodňování dolů v Polsku jako právník. Později přijal od krále Václava značnou částku peněz na povznesení zlatých dolů v Jílovém, ale jejich opravu neprovedl a asi v roce 1408 utekl i s předem získanými penězi do Říma, kde se živil jako právník.

Papež Jan XXIII. ho pak u papežské kurie jmenoval prokurátorem de causa fidei. Jako takový v roce 1411 vypracoval žalobné články proti Husovi, v kterých Husa označil za viklefistu. I Husův prokurátor Jan z Jesenice se dostal s Michalem do sporu (kvůli svému úzkému spojení s Husem byl také označován za viklefistu), ovšem Jan nereagoval na žalobné články a v roce 1412 utekl z Říma, stejného roku také došlo k rozsudku nad Husem, v kterém byla zpřísněna klatba. Michal de Causis se také účastnil kostnického koncilu, kde se spojil se Štěpánem z Pálče a jako advokát Husových žalobců vedl proti Husovi a jeho stoupencům proces. Zemřel roku 1432 v Basileji.