Původně měla být celá stavba dokončena 31. října loňského roku. Nestalo se tak a jako další termín dokončení uvedl Jankůj závěr měsíce března. Ani tento termín ale nebyl dodržen.

„Bohužel, dřívější zahájení dokončovacích prací nebylo možné, a to z důvodu dlouhotrvajícího nepříznivého počasí. Teď se chystáme na položení asfaltu v ulicích Na Ostrově a Kalinovo nábřeží. Dokončeny budou i zbývající nedodělané části, včetně instalace lamp takzvaného slavnostního osvětlení a umístění Hnátova kamene," řekl Jankůj.

Výrobní ředitel společnosti SDS Exmost Roman Daniel doplnil, že stavební stroje místo opustí počátkem května. „Posléze bude zahájeno administrativní předání stavby, což asi nebude jednoduché," připustil Daniel, a to v jasné narážce na penále, které za nedodržení termínu dokončení po společnosti SDS Exmost požadují jak město Havlíčkův Brod, tak Kraj Vysočina coby zadavatelé stavby za zhruba šestadvacet milionů korun.

„Penále, které jsme vyčíslili ke dni 31. března, činí dva miliony a 265 tisíc korun," sdělil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Ten dodal, že smlouva s dodavatelem nebyla změněna, a proto smluvně stanovené penále ve výši patnáct tisíc korun za každý den prodlení běží dál.

Firma: Penále 
není oprávněné

„Penalizační faktury jsme dostali z Havlíčkova Brodu 
i z hejtmanství. Nezaplatili jsme je, protože se domníváme, že nejsou oprávněné," zareagoval již počátkem roku Jankůj a poznamenal, že za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj, České komory autorizovaných inženýrů a právníků připravuje materiál, ze kterého  jasně vyplyne, že společnost SDS Exmost ze zcela objektivních důvodů, zejména pak z nedostatečné projektové přípravy, nemohla stavbu v plánovaném termínu dokončit.

Dělníci společnosti SDS Exmost nyní dokončují a natírají zábradlí, dláždí poslední metry chodníků, montují mostní podhledy a pod mostem také instalují sítě, které by měly zabránit hnízdění holubů.

Podle informací Deníku se dá téměř s jistotou očekávat, že  investoři, tedy město Havlíčkův Brod a Kraj Vysočina, stavbu od společnosti SDS Exmost nepřevezmou a budou některé její části reklamovat.

Jako problematická se jeví především výše mostní obruby mezi silnicí a chodníky. Ta má podle normy dosahovat výšky patnácti centimetrů, ve skutečnosti má ale o tři centimetry méně. V případě, že dodavatel tuto skutečnost uzná, popřípadě bude administrativně donucen ji uznat, a zahájí opravu, může se stát, že most bude muset být po dobu několika dnů zcela uzavřen a posléze zprovozněn vždy jen po jedné straně komunikace. Doprava by pak byla směrována od kruhového objezdu směrem do centra.