Od 30. března do 2. dubna bude v kontaktních rodinných centrech, která v současnosti fungují na třech místech regionu, probíhat program spjatý s příchodem jara. Uskuteční se na Family Pointech v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči.

„Chceme přiblížit nejen tradiční velikonoční zvyky, ale také společně oslavit příchod jara. Cílem je rovněž seznámit veřejnost se službami Family Pointů," říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

Čeká na vás zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba dekorací, zdobení perníčků, drátkování, aranžování květin či základy enkaustiky. Program poběží každý den, a to jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. K tomu si návštěvníci mohou prohlédnout zázemí míst přátelských rodině a seznámit se s jejich činností.

„Program jsme sestavovali i s ohledem na tatínky. Budeme rádi, pokud si k nám společně s dětmi najdou cestu," přibližuje krajská koordinátorka sítě Family Pointů na Vysočině Miluše Průšová.

Podrobný program na jednotlivých Family Pointech je zveřejněn na www.vysocina.familypoint.cz pod příslušnými záložkami. Místa přátelská rodině najdete v Horní ulici v Havlíčkově Brodě, Palackého ulici v Jihlavě a Masarykově náměstí v Třebíči. Budování Family Pointů v Kraji Vysočina je klíčivou aktivitou projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině".

Jana Sobotková