„Z rukou sbormistryně Jany Lstibůrkové jej převzal primář onkologického oddělení František Lehanka a lékařka Helena Štěpánková. Benefiční koncert vynesl částku 13.035 korun,“ informovala o akci mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Tuto částku tvoří vstupné na koncert a příspěvek členů sboru. Hodinový koncert poskládaný z bohatého repertoáru tohoto pěveckého uskupení se konal v Klášterním kostele Sv. Rodiny již počtvrté.“ Za předchozí ročníky vynesl celkem 61.116,- Kč, díky nimž postupně dovybavujeme onkologický stacionář Nesmírně si vážím toho, že pěvecký sbor Jasoň si každoročně najde čas a uspořádá tuto krásnou benefici pro naše oddělení. Finanční dar nám pomáhá zvýšit komfort pro naše pacienty. Poděkování patří samozřejmě i všem kdo přišli a podpořili nás, " řekl primář onkologického oddělení František Lehanka.

Smíšený pěvecký sbor Jasoň zpívá bez přerušení více než 155 let a patří mezi nejstarší české sbory vůbec. Každoročně je jejich vystoupení originální a neuvěřitelnou podívanou