Tak popsaly svůj pětidenní jazykový pobyt v Mnichově žákyně devátého ročníku Základní a Mateřské školy Havlíčkova Borová. Deset dívek navštívilo hlavní město Bavorska, které leží 
v podhůří Alp od 26. do 30. října. Společně s borovskou učitelkou německého jazyka Lenkou Havlíkovou navštěvovaly místní jazykovou školu, kde je vyučoval rodilý mluvčí.

„Byl to skvělý zážitek a zku-šenost. Díky pětidennímu
pobytu v Mnichově jsem ne-jen poznala, jak probíhá výuka německého jazyka s rodilým mluvčím, ale viděly jsme
i mnoho památek," uvedla Denisa Karásková, která se pobytu zúčastnila.

Ta podotkla, že žákyně měly velmi sympatického učitele Thomase, se kterým probíraly různá témata, například rodinu, oblečení nebo novou gramatiku.

Cenné zkušenosti

„Do Mnichova jsme přijely 
v pondělí, přičemž ve škole jsme každý den byly na tři vyučovací hodiny. Kromě čtvrtka, to jsme měly čtyři hodiny," zavzpomínala další žákyně borovské základní ško-
ly Anna Stránská. K ní se hned přidala Věra Bruknerová a dodala, že si dívky vyzkoušely němčinu i v praxi, kdy musely jít na nádraží,
fiktivně se zeptat, kdy jede vlak do Prahy, a koupit si jízdenky v německém automatu. „Odpoledne jsme chodily na výlety po městě, takže jsme navštívily například známý Olympiapark, historické centrum nebo galerii Pinakothke der Moderne," popsala další studentka Kateřina Kubátová.

Jazykový kurz uspořádala škola díky evropskému programu Rozšiřujeme naše jazykové možnosti. Se zajištěním pobytu, ubytováním nebo stravou pak škole pomohla Jana Hazuchová z jazykového centra English4all. Se žákyněmi odcestovala i Lenka Havlíková, učitelka německého jazyka na borovské základní škole. „Výuka probíhala v rodinném kruhu, takže studentky si rozhodně odvezly mnoho cenných podnětů 
a zkušeností. Němčina se na škole vyučuje jako druhý jazyk po angličtině. Obecně lze říci, že žáci k německému
jazyku nemají tak kladný vztah jako k angličtině," řekla Havlíková. Podle ní žákyně dostaly ten správný impulz 
k tomu, aby měly větší chuť 
se tento jazyk učit i v budoucnosti.

Jazykový pobyt si pochvalovala i ředitelka borovské základní školy Martina Brychtová. „Jsem ráda, že vše dobře dopadlo, a velké poděkování patří především Lence Havlíkové, která nejenže umí perfektně německy, ale měla pobyt zajištěný a nastudovaný do posledního detailu," konstatovala Brychtová.

Ta dodala, že díky evropskému programu proběhl také jazykový kurz pro učitele 
a čtenářské dílny. „Uvidíme, zda jazykový pobyt zopakujeme i v příštím roce. Myslím
si, že pro žáky je to cenná 
zkušenost a díky evropským programům mohou vycestovat zcela zdarma," uzavřela Brychtová.