Díky evropskému programu Rozšiřujeme naše jazykové možnosti, se tak zdokonalila v německém jazyce a získala cenné zkušenosti, které uplatní ve výuce na borovské základní škole.

„Pokud to vyjde, tak by díky tomuto programu mělo na přelomu září a října odcestovat na pětidenní jazykový kurz šestnáct žáků z osmých a devátých tříd," svěřila se Havlíková. Ta dodala, že žáci pojedou buď do Berlína, Vídně nebo Mnichova. „Místo ještě není přesně určené, ale rozhodně půjde o obrovskou zkušenost pro všechny přihlášené žáky," konstatovala Havlíková. Podle ní tak žáci dostanou správný impulz k tomu, aby měli mnohem větší chuť se učit němčinu. Ta je totiž na většině základních škol na druhém místě před angličtinou. „Výuka proběhne hravou formou a žáci budou mít možnost mluvit s rodilými mluvčími," nechala se slyšet Havlíková. Ta se během svého jazykového pobytu v Heidelbergu setkala například s kantory z Francie, Španělska či Islandu.

„Celý pobyt hodnotím velmi kladně. Každý den jsme docházeli na pět hodin výuky do místní jazykové školy, přičemž jsem navštěvovala skupinu s nejvyšší jazykovou úrovní," podotkla Havlíková.

Studijní pobyt byl zaměřený především na rozšíření jazykových schopností. Výuku zajišťovaly rodilí mluvčí. „Byla jsem ve skupině, kde nás bylo pět, později jen čtyři, takže výuka byla velmi intenzivní. Stejně tak jsem dostala mnoho cenných podnětů a tipů, které chci využít při výuce na borovské základní škole, například německé filmy a pohádky," pokračovala Havlíková.

Podle ředitelky borovské základní školy Martiny Brychtové se však původně mělo jet na anglický jazykový kurz do Londýna, jenže učitelka angličtiny odešla na mateřskou dovolenou. „Z toho důvodu jsme nakonec vyslali učitelku němčiny. Podle referencí německé školy, které jsem obdržela, hodnotí výuku Lenky Havlíkové více než pozitivně. Podle nich je profesionál, čemuž odpovídá i jazyková odbornost C2, tedy nejvyšší možný stupeň," uzavřela Brychtová.