Setkání připravila základní škola ve Ždírci nad Doubravou.

„Setkání se zúčastnila inženýrka Petra Razimová ze společnosti Nuerasoft. Společně jsme zhodnotili zkušenosti z více než tříměsíčního fungování. Dohodli jsme se na zahájení užívání dalšího programu Reading Assistent, který podporuje vyjadřovací dovednosti v angličtině," informoval ředitel základní školy Ota Benc.

Účastníci setkání hovořili podle ředitele o další perspektivě využívání programů podpory anglického jazyka. „Pokud bude nadále trvat zájem ze strany žáků, rodičů i učitelů, připravíme další dvouletý projekt od 1. září 2015. V případě rozšíření zájmu jsme schopni postupně snížit i míru spoluúčasti rodičů, dodal ředitel s tím, že nový program výuky angličtiny se daří uplatnit hlavně díky vstřícnému přístupu města Ždírec nad Doubravou, které škole poskytuje finanční i morální podporu. „Postupně bychom měli rozšiřovat i podporu školy jednotlivým uživatelům. Pro žáky jsme realizovali certifikované testování dovedností v anglickém jazyce SCATE a rádi bychom žáky připravovali na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů podle evropského jazykového referenčního rámce," zdůraznil ředitel.

Žáci dosáhli skvělých výsledků

Podle jeho informací dosáhli díky speciálnímu výukovému programu někteří žáci mimořádných výsledků v relativně krátkém čase, a to i v rámci velmi obtížných cvičení. „Neméně dobře si vedou i nejmenší uživatelé, předškoláci a žáci prvních tříd," dodal ředitel Benc. Už počátkem loňského září se v kině konalo setkání školy a zástupců společnosti Nuerasoft a rodičů, kde byl prezentován program podpory výuky anglického jazyka – softwareové produkty FastForWord a Reading Assistant. Výukový program žáky zaujal. „Na základě ankety přihlásili rodiče třetinu všech žáků školy, a to i s vědomím, že budou platit spoluúčast. Po další prezentaci 30. září jsme 2. října zahájili ostrý provoz, v této chvíli je přihlášeno celkem 175 uživatelů, žáci, rodiče, pedagogové a další zájemci," informoval o programu na podzim ředitel Benc s tím, že obrovský zájem vedení školy nesmírně těší.

Vedení školy naplánovalo uskutečnit testování znalostí anglického jazyka všech stávajících uživatelů výukového programu, to jest žáků od 4. do 9. tříd a dalších padesáti žáků, kteří se projektu neúčastní. V červnu celé testování zopakují a porovnají výsledky, aby bylo jasné, zda program jazykové znalosti žáků vylepšil, či nikoliv. Finanční podmínky jazykového programu se bude škola snažit dodržet, neboť cena programu byla to, co rodiče od začátku hodně zajímalo. „Co když někdo z výuky anglického jazyka odstoupí? Budou se peníze rozpočítávat jinak," ptali se někteří rodiče. Podle ředitele Bence se není třeba obávat.