Zákaz zalévání, mytí aut a napouštění bazénů vodou z veřejného vodovodu od 10. dubna, oznámil například obecní úřad v Dolním Městě na Havlíčkobrodsku. „Od Velikonoc nám začala narůstat spotřeba,“ upřesnil starosta Pavel Chlád.

Jak vysvětlil, běžně v obci protéká potrubím z vodojemu jeden až dva litry za vteřinu, ale o prodlouženém víkendu spotřeba stoupla. „Najednou začalo potrubím téct pět až šest litrů za vteřinu. Museli jsme vyhlásit zákaz, jinak bychom byli na suchu,“ zdůraznil starosta Chlád. Starousedlíci a chalupáři se pustili najednou do mytí aut, napouštěli si bazény. Takže svévolné napouštění bazénů bez vědomí obce je od Velikonoc v Dolním Městě tabu.

„Zákaz bude platit trvale. Kdo si bude chtít bazén napustit z veřejného vodovodu, zavolá na obecní úřad. A my mu dovolíme kdy a jak si může bazén napustit, ale jen podle momentální situace,“ zdůraznil starosta. Ostřížím zrakem nehlídá hladinu v obecním vodojemu jen Dolní Město.

Zákaz vydali teď v dubnu i v Čachotíně.„Vzhledem k loňským zkušenostem s nedostatkem pitné vody z veřejného vodovodu kvůli zvýšenému odběru o víkendu, musíme přistoupit k zákazu napouštění bazénů z veřejného vodovodu bez předchozího schválení obecního úřadu,“ vzkázal obyvatelů starosta Čachotína Jiří Rychlý. Kdo si chce bazén napustit musí to obecnímu úřadu hlásit od 18:00 do hodin. Podle toho úřad sestaví pořadník a určí kdy a kolik vody si může majitel do bazénu napustit. Navíc v Čachotíně omezili používání pitné vody na zalévání.

Už nejméně druhý rok si obecní úřad v Leštině u Světlé hlídá na webu obce spotřebu pitné vody.„Kapacita vodojemu je 250 metrů krychlových. Váš bazén průměru 3,5 metru a hloubky 1 metr má objem 9,6 metrů krychlových. Když se začne napouštět takových bazénů několik najednou a ještě k tomu v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k velkým problémům s dodávkou vody do nemovitostí v obci. Každodenní vydatnost studní je asi 90 metrů krychlových,“ upozornil obyvatele Leštiny starosta Karel Krajíček s tím, že opatrnosti je třeba i při rychlosti s jakou se bazén napouští, aby ve vodovodním systému nedošlo k zakalení.

Bazén není třeba napouštět jen z místního zdroje. Rozvozy vody zajišťuje autocisterna společnosti VAK Havlíčkův Brod. Ovšem veškeré náklady spojené s dopravou plně hradí majitel bazénu, který si dovoz objedná.

Podobně vyhlásil omezení spotřeby vody v současné době městys Sněžné na Žďársku. Tady panuje zkaz plýtvání vodou z veřejného vodovodu až do odvolání. Ovšem kdy přijde změna, nikdo netuší. Ve Sněžném zápasí s nedostatkem vody v poslední době dokonce i na podzim, kdy by teoreticky mělo být vody dost. Problémy s vodou mají v poslední době Benátky na Pelhřimovsku, stejně jako Rantířov na Jihlavsku.

"Bazény lze napouštět z veřejného vodovodu pouze pod předchozím schválení obecního úřadu," vzkázala už nyní obyvatelům Lučice na Havlíčkobrodsku starostka Petra Vrzáková. Tak jako každý rok budou žadatelé zařazeni do pořadníku., ale musí obci oznámit kdy a kolik vody si chtějí do bazénu napouštět.

„ Pokud se ale bavíme o pitné vodě, je nutné konstatovat, že existují lokality, kde k problémům s dostatkem kvalitní pitné vody pravidelně dochází. Zaznamenáváme je především při extrémním nedostatku srážek a výrazném poklesu hladiny podzemních vod," konstatoval Pavel Policar, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

Každá krize odhaluje i negativní lidské stránky. Omezení spojená s čerpáním pitné vody vedou majitele zahrádek ve městech a obcích k tomu, aby si zdroje vody hledali jinde. Někdy třeba i na úkor svých sousedů.Například obyvatelé městyse Havlíčkova Borová si už loni všimli, že se u místní vodárny pohybují cizí lidé s osobními automobily a přídavnými vozíky. Pitnou vodu si stáčejí do modrých plastových sudů a vozí si ji nejspíše na zálivku, a to několikrát za den. Teď už vodu z rezervoáru čerpat nelze. Vedení městyse čerpací kohoutek na vodárně odstranilo.

Situace, co do množství deštivých dnů, se zřejmě hned tak nezmění. Daleko horší sucho než v předchozích letech. Tak hodnotí současnou situaci v Česku odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Pokud by se nedostatek vody dál prohluboval, mělo by to negativní dopad na zemědělskou výrobu, dodává. Teploty v dubnu mají kromě pokračujícího sucha odpovídat průměru. Podzemní vody jsou tak na silně podnormální úrovni a jejich stav je tak pro polovinu dubna od roku 2018 na nejhorší úrovni. Aktuální stav byl podle meteorologů v předešlých letech na stejné úrovni až na konci dubna.

„Rezerva vody v půdě je na dny, maximálně týdny,“ konstatoval hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu a dodal: „„V minulých letech bylo už běžné, že lidem v červenci nebo v srpnu zmizela voda ze studní. Letos už tam voda nemusí být nyní.

Jak upřesnil, současná situace ještě nemusí automaticky znamenat, že zákonitě nastane suché léto. „Pokud bude v květnu nebo v červnu vydatně pršet, může se to ještě změnit,“ konstatoval hydrolog.

Všechno souvisí se vším. To je názor lesníků, kteří v posledních letech bojují s kůrovcovou kalamitou. Jak konstatoval Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav, kůrovcem zničené lesy a sucho spolu souvisejí.

"Situace může dojít až tak daleko, že vlastníci lesů nebudou mít peníze na likvidaci klestu a zalesnění holin po kůrovcových těžbách. Ty pak zůstanou nezalesněny a hrozí ekologická katastrofa a prohloubení vlivu sucha na Vysočině, která je zdrojem pitné vody pro největší města v ČR,"upozornil Svoboda na tento problém již loni .

.