Studoval Husitskou teologickou fakultu a Husův institut teologických studií, stal se duchovním Československé církve husitské. V současné době je strojvůdcem a zároveň také biskupem nově vznikající Apoštolské církve starokatolické.

Pokud bude někdo hledat a pátrat v oficiálních seznamech státem již registrovaných církví Apoštolskou církev starokatolickou, tak ji tam nenajde.

Naše církev zatím ještě není oficiálně uznána. I její název je zatím pouze pracovní, neboť nás ještě není tolik. Podle zákona by nás mělo být asi tak 300, ale je nás zatím méně. Až se staneme a jestli se staneme státem registrovanou církví, chtěli bychom mít asi tisíc členů.

Čím se vaše nová církev liší například od zde již tradiční katolické církve?
Starokatolické církve například neuznávají primát papeže, tento patří podle našeho názoru pouze a jedině apoštolu Petrovi. Právě Petra si Ježíš vyvolil jako skálu, aby se stal prvním z dvanácti apoštolů, které vybral mezi svými učedníky, pro hlásání dobré zvěsti a konání dobrého díla. Na rozdíl od jiných katolických církví naše společenství rovněž považuje celibát za dobrovolný. Přijímáme podobojí a také osobní zpověď je zcela dobrovolná a jednou z možností zpovědi, jinak svátosti máme stejné.

Jaký je věkový průměr vašich členů?
Na rozdíl od jiných zavedených církví nejsme tvrdě dogmatičtí, což by mohlo oslovit hlavně mladé lidi. Zatím se setkáváme hlavně v rodinách mezi přáteli. Našimi členy jsou jak mladí lidé, tak příslušníci střední a starší generace.

V minulosti by vaše slova na adresu papeže téměř zaváněla kacířstvím. Neobáváte se, že vás například úřední moc může označit za sektu?
Možná nás mohou některé jiné církve považovat za kacíře, pokud se za kacířství považuje všechno, co se odchyluje od zavedeného pořádku a zvyklostí. Ale žijeme v moderní době, takže termín kacíř či heretik neřešíme. Stejně tak nechceme žádné peníze ani podporu od státu. Takže se nezatěžujeme představou, co si o nás a našem společenství myslí nějaký úředník.

Můžete prozradit, kde jste studoval a působil v minulosti?
Studoval jsem Husitskou teologickou fakultu UK a Husův institut teologických studií, působil jsem na různých místech v republice jako duchovní, vystřídal jsem několik „farností".

Co vás vedlo k tomu, že jste se nakonec rozhodl založit toto církevní společenství?
Na vaši otázku musím odpovědět, že jsem toto společenství nezaložil. Jen jsem se stal jeho spolutvůrcem a součástí. Bylo nás více a moji přátelé mne před dvěma lety demokraticky zvolili biskupem. Když jsem odešel ze služeb CČSH, hledal jsem společenství, které se co nejvíce podobá prvním křesťanským obcím. Bohužel jsem takové nenalezl. Alespoň ne mezi tradičními církvemi.

V současné době kdy se téměř denně hovoří o obavách z možné islamizace Evropy, máte vy sám dojem, že křesťanství a evropská kultura jsou v ohrožení?
Myslím, že v současné době je třeba zvonit na poplach. Je třeba, aby se křesťanství obhájilo jako celek. Jeden z mých přátel kdysi prohlásil, že pokud dojde k nějaké další globální válce, pak to bude válka kříže a půlměsíce. Jedna taková náboženská válka tady už byla, přesto, že se o ní moc nemluví. Byla to válka na Balkáně, kde proti sobě stáli křesťané a muslimové. Obavy z islamizace Evropy jsou velmi aktuální, přesto že se nám politici a zástupci různých organizací snaží namluvit opak a podsouvají nám smyšlené a účelové argumenty, které nás mají uchlácholit. Alespoň tak to vidím já.

Někteří lidé ale tvrdí, že je jim úplně jedno, jestli nám bude vládnout křesťanství nebo islám, protože oni jsou ateisté a náboženství se jich netýká.
Možná by si takoví lidé měli uvědomit, že pokud by Evropu skutečně ovládl radikální islám, pak přijdeme o možnost být ateistou i o většinu kulturního dědictví. Islám zakazuje zobrazovat živé bytosti, takže přijdeme o historicky cenné obrazy a sochy. Když jistý kalif Omar kdysi dobyl Egypt, nechal spálit Alexandrijskou knihovnu a odůvodnil to slovy, buď tyto knihy obsahují totéž co Korán, pak jsou zbytečné nebo neobsahují totéž a pak je potřeba je zničit. To je myslím výmluvné až dost.

Je nějaká možnost, jak naše hodnoty chránit?
Je třeba ukázat, že si naše hodnoty dovedeme ubránit a to i silou, bude-li to třeba. Hlavní problém je v tom, že jsme z naší křesťanské víry vypreparovali pouhý obřad a nic víc. Víra křesťana by měla být záležitost srdce a způsobem jeho života. Proč tolik lidí, starších i mladších oslovuje budhismus a konec konců i islám? Protože tato náboženství nabízejí nejen víru, ale také určitý životní postoj, styl a filosofii. Naše společnost nás ale vede jen ke konzumu. Kdysi jsem slyšel takovou výstižnou větu, že jsme se pustili Boha a chytili se mamonu.

To je to s naší společností, naší morálkou, názory a postoji k životu opravdu tak špatné?
Nejhůř tento společenský postoj zasáhl rodiny. Dětí se rodí stále méně. Na jedné straně některé rodiny děti nemají, protože by je neuživily. Na druhé straně společnost glorifikuje sobectví, vede mladé lidi k tomu, aby si jen užívali, studovali skoro až do čtyřicítky, bez ohledu na to, zda svoje vzdělání vůbec v budoucnu využijí. Ženy budují kariéru podle vzoru bulvárních zlatokopek a pak se ve středním věku rozhodnou, že chtějí mít rodinu a ono je pozdě. Já osobně si hluboce vážím ženy, která je prostá, chudá, nemá vysokou školu, ale dovedla dobře vychovat děti, než takové, co se celý život pachtí za kariérou, místo dítěte má doma grázlíka, protože na jeho výchovu pro samé sbírání titulů neměla čas, nezvládla ji a svou péči i lásku nahradila hmotnými statky. To samozřejmě platí i o otcích, tedy nás mužích.