Chotěbořská radnice zadala zpracování studie výstavby parkoviště v lokalitě Severní na zelené ploše. Část pozemku byla ve vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a město žádalo o jeho odkoupení do vlastnictví. Přímý prodej bohužel nebyl z legislativních důvodů možný, a pozemek byl prodán formou výběrového řízení s následnou aukcí. Město Chotěboř se výběrového řízení podle starosty zúčastnilo, ale nejvyšší nabídku učinil soukromý subjekt, který se stane vlastníkem pozemku v této lokalitě.

„Při plánování výstavby parkovacích míst musí být přihlédnuto ke všem požadavkům dotčených subjektů a stavebního zákona. V lokalitě musí zůstat veřejné prostranství pro volnočasové aktivity. Je otázkou, zda v případě výstavby parkoviště na pozemcích města tak, aby bylo vyhověno všem legislativním požadavkům, dojde k navýšení kapacity parkovacích stání oproti dnešnímu stavu,“ vysvětlil starosta.

Kvůli podezření z nedovolené výroby drog a krádeže pátrají policisté po jednatřicetiletém Vietnamci jménem Le Quang Trung. Muž naposledy bydlel v Havlíčkově Brodě.
Policie pátrá po Vietnamci podezřelém z výroby drog

Vlastníci některých bytových domů v této lokalitě řeší problém s parkováním vybudováním parkovacích stání na vlastním pozemku.

Úprava dopravního značení v ulici Březová je v řešení zejména s ohledem na bezpečnost dětí v prostoru před mateřskou školou a možností parkování aut rodičů, kteří vozí děti do školky. Probíhají jednání s vlastníky bytů a vedením mateřské školy v ulici Březová.

„Problematikou parkování se intenzivně zabývají dopravní experti a jedno z doporučení je zpoplatnit parkování na sídlištích. Dle zkušeností z městských sídlišť se zavedením poplatku sníží parkování aut na sídlištích. Mnoho lidí bydlících na sídlištích vlastní garáže, ale nevyužívají je a raději parkují před vchodem do domu. To v době, kdy jev rodině běžné více než jedno vozidlo, není kapacitně možné,“ podotkl starosta Škaryd.