Pověstnou čáru přes rozpočet učinila jeníkovským radním přístavba základní školy.

„Byl jsem přesvědčen, že letos rozpočet na příští rok připravíme v listopadu, ale nepodařilo se nám to zvládnout. Ještě pořád zdaleka nemáme vše administrativně vyřešeno kolem přístavby základní školy. Takže rozpočet pro příští rok budeme tak jako v posledních letech dělat v únoru a do té doby pojedeme podle provizoria," odpověděl starosta Vlastimil Marušák na otázku, jak bude vypadat rozpočet města na příští rok.

Rozpočtové provizorium není žádná tragédie. K tomuto kroku sahá čas od času nemálo obcí. Například ve Světlé nad Sázavou se stalo po dlouhou dobu zažitou praxí, že vždy koncem roku neschvalovalo zastupitelstvo rozpočet, ale režim rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium vychází z roku předchozího, hospodaření úřadu se v něm promítá jednou desetinou, příspěvkové organizace tak dostávaly jednu dvanáctinu svého loňského rozpočtu. Nadto se schvalovaly splátky úvěrů nebo investice podle smluv a harmonogramů. Rozpočet pak radní sestavili až v únoru.

Radním v Golčově Jeníkově udělala vrásky na čele přístavba základní školy. Cena stavby školní budovy činila zhruba 33 milionů korun, z toho 25 milionů tvořily evropské dotace. Protože se ale stavba neustále protahovala, mělo město problémy i s vyplácením dotace, takže do stavby investovalo ze svého rozpočtu. „Museli jsme si kvůli tomu vzít překlenovací úvěr ve výši deset milionů. To brzdí život ve městě, především důležité investiční akce, které jsme museli pozastavit, například zasíťování pozemků pro stavby rodinných domků," zdůraznil Marušák.

Přístavbu školy se radním podařilo otevřít koncem října, nyní probíhá složitý proces kolem vyplácení dotací. Příští rok Jeníkov plánuje několik investičních akcí. V plánu je hlavně nový vodovod pro zhruba desítku osad a výstavba bytových domů. Podle starosty Vlastimila Marušáka se jedná o investiční akce, které byly delší dobu plánovány.

Zastupitelstvo v Golčově Jeníkově rovněž schválilo odkoupit od soukromého vlastníka pozemky pod bývalým pivovarem za více než čtyři miliony korun. Na pozemcích by měla v budoucnu vzniknout například klidová zóna a více než deset stavebních parcel.

„Firma Banaz nabídla městu prodej pozemků pod bývalým pivovarem a zastupitelstvo to schválilo," informoval starosta Vlastimil Marušák. Firma měla s pozemky své záměry, ale podle starosty z nich sešlo. „Posledním záměrem bylo rozdělení pozemků na stavební parcely, alespoň jsme tedy získali zastavovací projekt pozemků," upřesnil starosta. Pivovarské pozemky mají rozlohu asi 18 300 metrů čtverečních a odhadem zde lze vytvořit 12 až 15 parcel o výměře 750 až 1 000 metrů čtverečních. Navíc k těmto pozemkům lze přidat související městské pozemky a vytvořit několik dalších parcel. „Nemusí zde ale být jen parcely. Třeba by bylo užitečné mít tu i nějaké sportoviště nebo parčík," podotkl starosta, ale jakou podobu budou pivovarské pozemky nakonec mít, rozhodne projekt, který si nechá radnice zpracovat.