Z peletárny se podle stížností obyvatel práší na jejich zahrady, v některých dnech mají obyvatelé dokonce dýchací potíže. „Již několik let se bouří obyvatelé, kteří bydlí na konci Jeníkova. Peletárna do vzduchu spolu s párou vypouští drobné piliny a občas jimi zasype blízké domy, zahrady i ulice. Lidé si dokonce stěžují na potíže s dýcháním. Situace vygradovala o Velikonocích, kdy se konal běh Jarmily Kratochvílové, a všechno bylo žluté od pilin. Nebyl to pyl ale piliny. Nespokojení obyvatelé napsali stížnost České inspekci životního prostředí,“ informoval o situaci starosta města Vlastimil Marušák. Jak dodal, sešel se i s majiteli peletárny, aby se dozvěděl, jak se dá nebo nedá únik pilin z peletárny ovlivnit.

„Dozvěděl jsem se, že se piliny lepí do tvaru peletek pod tlakem a za vlhka. Domluvili jsme se s majiteli peletárny, že budeme na určitém místě pilinový spad monitorovat. Od té doby se piliny neobjevily. Jenže jak jsem se dozvěděl, mají majitelé peletárny záměr vyměnit technologii, snad i zvýšit provoz, takže logicky máme obavy, že se piliny objeví znova,“ podotkl starosta.

Erik Tvrdoň.
Odsouzený bývalý farář je na svobodě. Odseděl si celý trest

Obyvatelé lokality U Mlýna si stěžovali nejdřív radnici v Jeníkově, pak vedení peletárny. „Zaslali jsme dopis provoznímu šéfovi peletárny a také fotografie úniku pilin a žádáme vysvětlení, jak je to možné, že v této době, kdy máte mít již halu hermeticky uzavřenou, pořád létají piliny mezi obytné domy a chceme vědět, jak peletárna zajistí, že se toto již nebude opakovat, neboť obyvatelé jsou již notně rozzlobení,“ vyjádřil se za nespokojené obyvatele lokality U Mlýna Zdeněk Urban.

Jak dodal, velice ho mrzí, že peletárna bere znečištění ovzduší na lehkou váhu. „Ohání se pouze tím, že koncem roku 2019 bude instalovaná nová takzvaně lepší technologie, která nejspíš bude lepší, ale jedná se o další skoro 2 roky, kdy nám budou sypat piliny na hlavu. Všichni jsme šli do této lokality za klidem a pohodou, ale aktuální situace bohužel opačná, která trvá již nějaký ten rok. Zaprášené auto není až tak prioritní, ale nejvíce mi vadí, že tímto prachem může být ovlivněno zdraví mé rodiny,“ posteskl si Urban.

Spady se budou sledovat

Situaci v peletárně prověřila i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podle jejího stanoviska je vše v pořádku. „ČIŽP váš podnět prošetřila a neshledala ho důvodným,“ napsal obyvatelům lokality U Mlýna Jiří Lacina, vedoucí oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod. Jak dodal, ČIŽP provedla kontrolu přímo v provozovně. „Nebylo shledáno pochybení,“ konstatoval Lacina. Jak dodal, provozovatel peletárny provedl úpravu odvodu vzdušiny z prostoru chlazení, třídění a lisování peletek. „Nyní tato vzdušina není vypouštěna do ovzduší, ale je vedena přes usazovací tunel do pilin. V době kontroly byla v provozu jedna sušárna a nebyl zaznamenán zvýšený spad pilin v okolí peletárny,“ sdělil Lacina.

Výrobna dřevěných letek není ale jen v Golčově Jeníkově, konkrétně ve Ždírci nad Doubravou mají peletárny dvě. „Jedna je v areálu pily Stora Enso, je to největší peletárna v republice. Druhá je v průmyslové zóně. Občané si nestěžují a nevím, že bychom v městě zaznamenali pilinový spad,“ konstatoval starosta Ždírce Jan Martinec.

Podle Radka Pečenky provozního manažera peletárny není v Jeníkově důvod ke stížnostem.„Byla u nás dvakrát kontrola Inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, kdy kontroly nebyly předem ohlášeny, inspektoři provedli fyzické prohlídky přímo u bytové zástavby Golčova Jeníkova, v nejbližším okolí, ale i uvnitř technologie naší peletárny. K těmto kontrolám byl sepsán Protokol s fotodokumentací, v jehož závěru je uvedeno, že nebyla zjištěna přítomnost jemných pilin ani jiného znečištění a nebylo zjištěno porušení zákona o ovzduší,“ vzkázal manažer Pečenka.

Jak dodal, dohodlo se vedení peletárny se starostou Jeníkova Vlastimilem Marušákem, že se bude v kritických místech možný pilinový spad v lokalitě U Mlýna monitorovat, výsledky jsou negativní. „Dne 7.5.2018 proběhlo v naší peletárně autorizované měření emisí výduchů z naší technologie (sušárny dřevěných pilin), nezávislou akreditovanou zkušebnou, pod dozorem Inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod, opět s pozitivním výsledkem, emisní limit splňujeme dokonce i s dostatečnou rezervou. Tyto měření provádíme pravidelně jednou za tři roky, tak jak nám to předepisuje Rozhodnutí povolení k provozu, od Krajského úřadu kraje Vysočina, Jihlavě,“ zdůraznil Pečenka.


.