Voda chybí buď úplně, nebo je nekvalitní.

Radnice v Jeníkově to chce změnit. Chystá proto náročný projekt stavby vodovodu.

„Na Jeníkovsku se množí problémy s nedostatkem vody a navíc voda, která je k dispozici, není kvalitní. V létě voda chyběla například v Kobylí Hlavě, Vrtěšicích, Sirákovicích, Římovicích a na Budkách. Přemýšleli jsme, že začneme objednávat cisterny. Nakonec se to trošku zlepšilo. Ne však na dlouho. Počátkem podzimu jsme dováželi vodu do Sirákovic a do Kobylí Hlavy. Mnoho lidí ještě vodu má, ale je jí málo a je zakalená, proto pitnou vodu kupují, nebo odněkud dováží," informoval starosta Golčova Jeníkova Vlastimil Marušák.

O tom, jak kritický je stav, svědčí skutečnost, že i v září přišla podle starosty na radnici v Jeníkově obyvatelka Sirákovic s tím, že situace je již neúnosná, voda ve studni je pod sacím košem čerpadla a nenatéká.

„Po průzkumu celé věci jsme zjistili, že nejhorší situace je asi ve čtyřech domech. Proto jsme do Sirákovic ve spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod (VaK) přistavili cisternu na pitnou vodu," popsal starosta.

Jediným řešením, jak nedostatek pitné vody v obcí vyřešit, je podle něj stavba vodovodu. Ovšem půjde o investici náročnou jak časově, tak i finančně.

„O spolupráci při podání projektové žádosti na stavbu vodovodu jednáme s obcemi Podmoky, Chrtníč a Vilémov, který chce vodovod pro Spytice. Ještě nevíme, jak se obce rozhodnou," konstatoval starosta Marušák.

Nyní má Jeníkov připravený prováděcí projekt, územní rozhodnutí a stavební povolení větve vodovodu do Kobylí Hlavy. Prováděcí projekt, územní rozhodnutí a stavební povolení větve vodovodu do Vrtěšic a Sirákovic, pro-váděcí projekt větve vodovodu a kanalizace do Stupárovic, prováděcí projekt větve vodovodu do Římovic, to všechno již je podle starosty projednáno a schváleno Krajem Vysočina a stavby jsou zařazeny do plánu rozvoje sítě vodovodů a kanalizací.

S ohledem na cenu projektu, jehož předběžná výše dosahuje kolem třiceti milionů korun, se neobejde bez dotací.

„Je už vybrán program, známe podmínky i data, připravujeme rozpočty projektovaných větví. Dále zakreslení plánovaných sítí do map, připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby, abychom mohli vybrat firmu co nejrychleji, možná ještě před podpisem smlouvy o dotaci," upřesnil starosta Marušák. Golčův Jeníkov má šance získat dotaci z Operačního programu životního prostředí s dotací dokonce ve výši 85 procent. Kdo s dotací uspěje, by se uchazeči měli dozvědět na jaře.

„Hodnotit se bude například, jaká je v daném místě kvalita vody a množství vody, kolik lidí z dané místní části se k vodovodu připojí a podobně," podotkl starosta. Pokud bude přihlédnuto ke kvalitě místní vody, pak má region zřejmě vysoké šance dotace získat.
„Obce mají studny, část z nich je dokonce nově vrtaná, ale problém je s kvalitou. Voda je železitá. V podstatě je to minerálka, ale pokud zavrtáte hlouběji, narazíte na sirovodík. V důsledku toho voda páchne, zanáší vrty a kapacita studní se snižuje," popsal starosta. Ovšem získat vysokou dotaci od státu na náročnou stavbu vodovodu pro téměř desítku obcí není jenom tak. „Zásadní novinkou, která vyplynula z jednání s ministerstvem, je, že nelze podpořit žádost o stavbu vodovodu, pokud tato lokalita nemá uspokojivě vyřešenou likvidaci odpadních vod. Tedy zjednodušeně, pokud odpadní voda nejde do čističky, nebudou dotace. I na tomto bodě a jeho vyřešení v současné době intenzivně pracujeme," konstatoval starosta Marušák.