Voda v místních studních obyvatelům obcí nestačí, navíc bývá často nekvalitní, plná železitých příměsí a páchne. „V podstatě je to minerálka, ale pokud chcete hloubit novou studnu a zavrtáte hlouběji, narazíte na sirovodík. V důsledku toho voda páchne, zanáší vrty a kapacita studní se snižuje," popsal v minulosti situaci na Jeníkovsku starosta Vlastimil Marušák. Do místních částí muselo město Jeníkov nechat vodu dovážet nejen v létě, ale i na podzim.

„Vodovod bylo třeba dovést do místních částí Kobylí Hlava, Vrtěšice, Sirákovice, Stupárovice a Římovice - Budka. Do Kobylí Hlavy byla voda dovedena vloni na podzim. Jednalo se o položení 2 878 metrů vodovodního řadu za cenu 2, 74 milionů korun včetně DPH. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 50procent od kraje Vysočina,“ informoval starosta Vlastimil Marušák. Konkrétně v Kobylí hlavě došla situace tak daleko, že tamní obyvatelé hrozili vystěhováním, pokud nebudou mít vodovod.

V letošním roce Jeníkov uskutečnil výstavbu vodovodu do místních částí Vrtěšice a Sirákovice. „Výstavba hlavního vodovodního řadu a asi poloviny přípojek proběhla, nyní usilujeme o kolaudaci. Doufám, že proběhne do konce roku. Jedná se o jeden vodovodní řad o délce asi 4,4 km s připraveným napojením dále na Spytice,“ upřesnil starosta marušák. Postupně se má budovat 61 přípojek. Cena díla byla podle starosty vysoutěžena ve výši 5, 414 milionů korun. „Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 50 procent od Ministerstva zemědělství a 20 procent od kraje Vysočina,“ doplnil Marušák.

V letošním roce Jeníkov získal dotace na další 3 akce - vodovod pro obec Stupárovice, kanalizaci pro Stupárovice a vodovod Římovice a Budka. Dotace je od SFŽP (Státní fond životního prostředí) a EU, jejím příjemce nebude město, ale VAK HB. „Jedná se o dotaci ve výši cca 63 procent. V příštím roce VAK HB bude stavět vodovod a kanalizaci ve Stupárovicích,“ vysvětlil starosta. Ještě není provedena soutěž, takže neznámá cena díla cenu. Stejně tak není jasný termín zahájení prací, ale starosta Marušák odhaduje první práce na jaro 2018. Vodovod v Římovicích se tak bude s největší pravděpodobností vybudován v roce 2019.