"Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu má za úkol spojit výpadovky na Jihlavu a na Humpolec a propojit tak silnice I/38 a I/34. Začne od Selské jizby a tamního nového kruhového objezdu, přemostí místní část Dolík a povede směrem na Šmolovy," popsal základní účel a podobu obchvatu místostarosta Brodu Libor Honzárek.

Stavba má dvě varianty. První prosazovalo město Havlíčkův Brod, společně se Ředitelstvím silnic a dálnic. V této variantě překříží obchvat silnici I/34 a povede kruhovým obloukem kolem sídliště Na Lipce, kde se následně kousek za Michalovicemi napojí na hlavní silniční tah.

"Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu má vyvést převážnou část osobní a kamionové dopravy z města," vysvětlila za krajské ředitelství silnic ředitelka Marie Tesařová.

Křižovatka silnic I/34 a I/38 je dnes přímo v centru Havlíčkova Brodu. Tím podle Tesařové houstne doprava v ulicích Humpolecká, Masarykova a Lidická a zvyšuje se hluk, který už ve špičce překračuje hygienické limity. Denně tudy projede až dvacet tisíc aut.

Druhá verze obchvatu počítá s připojením jihozápadního obchvatu na silnici I/34 hned na konci místní části Šmolovy a doprava bude jezdit dál přes obec, což se obyvatelům Šmolov nelíbí. "K tomu má také brodská radnice výhrady kvůli bezpečnosti," podotkl místostarosta Honzárek. Loni v létě začala navíc radnice pracovat kvůli jihozápadnímu obchvatu na změně územního plánu.

Jenže se ozval odbor zemědělství krajského úřadu. „Navrhl nám variantu jihozápadního obchvatu, která by vedla zcela mimo námi plánovaný koridor. Odbor požaduje také vypracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvané EIA,“ sdělil místostarosta Honzárek.

Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové není totiž prokázané, že předložená a vybraná trasa, které by město Brod dalo přednost, je tím nejlepším možným řešením. Dochází tu podle Svatošové ke střetů zájmů, a to konkrétně s ochranou přírody. "Na tomto území se vyskytuje vydra říční a modrásek bahenní. V severní části Šmolov je výrobní zóna. Jestli tudy povede obchvat, nedá se vyloučit negativní vliv na obyvatele. Zvýšení hluku a prašnost," vysvětlila.

Stavba jihozápadního obchvatu může mít podle Svatošové vliv na životního prostředí, vodní toky, zimní údržbu a zemědělskou půdu. "Protože nebyly vyhodnoceny jiné varianty, kudy by mohla trasa vést, ani dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, nelze tvrdit, že předložená první varianta kolem Lipky je to nejlepší možné řešení," konstatovala.

Proti stavbě jihozápadního obchvatu, hlavně s obkroužením sídliště Na Lipce, obyvatelé tohoto sídliště protestují. Nelíbí se jim, že by nová silnice vedla kousek od jejich oken. Pod petici se podepsalo víc než šest set lidí. Podle jednoho z iniciátorů protestu Zbyňka Špinara měla být lokalita Na Lipce klidná zóna, o žádném obchvatu se tehdy nemluvilo.

Nyní se obyvatelé Lipky obávají hluku a zhoršení životního prostředí. Podle Tomáše Fišera, starosty šmolovských hasičů, stavba obchvatu rozdělila Šmolovy na dvě části. „Záleží na tom, kde kdo bydlí. Obyvatelům sídliště Na Lipce se obchvat Šmolov nelíbí, protože ho budou mít na dosah. Druhá část Šmolov, dál od trasy obchvatu, ho naopak vítá, kvůli bezpečnosti. Protože by se tím výrazně uklidnila doprava. Dneska u Šmolov jezdí směrem na Humpolec a na Brod jedno auto za druhým, přejít silnici je riziko," vysvětlil Fišer.

Stavba obchvatu kolem Šmolov ale nevadí například provozovateli restaurace Na Lipce, který si nepřál zveřejnit své jméno. Jak prohlásil, Brod je věčně ucpaný, obchvat je potřeba. Že by kvůli obchvatu podnik zkrachoval, se nebojí. "V době, kdy by se obchvat stavěl, bychom naopak mohli poskytovat jídlo a noclehy stavebním dělníkům a dál se uvidí," podotkl hostinský.

Podle místostarosty Honzárka o definitivní trase obchvatu zatím rozhodnuto nebylo. „Chceme vybrat takovou variantu, která by vyhovovala pokud možno všem. Ale to bude znamenat zdržení několik měsíců možná i let,“ poznamenal.

Město nyní nechá zpracovat novou dokumentaci, z ní vyjde návrh dalších případných tras, které posoudí i krajský úřad.

Ředitelství silnic a dálnic už má ale jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu v plánovaných investicích, kde počítá s variantou kolem Lipky. Po nezbytných úředních krocích plánuje začít se stavbou v roce 2027, podle předběžných propočtů by stavba obchvatu v délce asi čtyři a půl kilometru přišla asi na 850 milionů korun bez daně.