Potrvá do 5. ledna 2015. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

„V letošním roce slaví Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 140 let muzejní činnosti v Havlíčkově Brodě a k tomuto výročí jsme připravili výstavu, která návštěvníkům přiblíží všechny muzejní činnosti. Odprezentuje také nejnovější nákupy a dary do sbírek za posledních deset let. Seznámíme vás s činností archeologa, historika, konzervátora, se způsoby získávání a tvorbou sbírek, konzervováním a restaurováním sbírek, uložením sbírek v depozitáři, badatelskou a publikační činností muzea, výstavní a přednáškovou činností," slibuje ředitel muzea Jiří Jedlička.

Jak dodal, lidem muzejníci představí také dosud nevystavené exponáty, některé v ještě původním nekonzervovaném stavu.

Výstava bude doprovázena komentovanými prohlídkami.