Tato romantická stavba, postavená v první polovině 19. století je vedena jako nemovitá kulturní památka. V posledních letech byl pavilon zanedbáván, a tak město jako jeho majitel nechalo vypracovat projekt na jeho rekonstrukci, která začala první etapou v roce 2017. Od poloviny května zde probíhají práce zařazené dle projektu již do třetí etapy, které provádí firma ATOS Ledeč nad Sázavou. Zedníci této firmy sejmuli starou omítku a natáhli novou, zbývá závěrečný štuk a barevný nátěr.

Nově byla do pavilonu zavedena voda, kanalizace a zrekonstruována elektroinstalace, to pro možnosti budoucího využití objektu. Jana Satrapová z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Světlá nad Sázavou k tomu podala informace: „Budoucí využití není zatím jasné, ale záměrem uvedeným v projektové dokumentaci je provozovna letního občerstvení – kavárna,“ sdělila.

„Na spolufinancování realizace letošní obnovy město Světlá nad Sázavou podalo žádost o dotaci na Kraj Vysočina z programu Fondu Vysočiny – Památky 2019 a na Ministerstvo kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019. V letošním roce jsou náklady na rekonstrukci dle uzavřené smlouvy o dílo 1 379 569 korun. Dotaci z Kraje Vysočina získalo město ve výši 350 tisíc korun. U dotace z Ministerstva kultury zatím není známo, zda město dotaci obdrží nebo ne. Zbývající část nákladů bude město hradit z vlastního rozpočtu,“ dodala Satrapová.

Jiří Víšek