K tomuto námětu má člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar zvláštní vztah. Ve Světlé prožil dětství, než se jako patnáctiletý začal výtvarně vzdělávat v Praze, na světelském zámku nejednou vystavoval. Tyto grafické listy tvoří hlubotiskovou technikou čárového leptu. Kresbu musí nejdříve vyrýt jehlou a působením kyseliny dusičné ji vyleptat do hloubky. Teprve potom se může postavit ke šroubovému lisu. Josef Saska patří k posledním českým grafikům, kteří si ze zinkových nebo měděných matric svá díla tisknou tradiční technikou sami.

Ivo Havlík