„Prakticky celý život pracoval na šlechtitelské stanici v Keřkově a to od roku 1936 do roku 1976. Posléze ještě několik let pracoval jako šlechtitelský referent na ředitelství Výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Výsledky jeho práce byly celostátního, často i evropského významu. Celkem vyšlechtil jako autor či spoluautor 34 nových odrůd brambor, jednu odrůdu jetele červeného a jednu odrůdu lnu přadného,“ vzpomínal v přibyslavském občasníku například inženýr Vratislav Voral.

Z odrůd brambor širokého rozšíření doznaly odrůdy Krasava, Radka a Karin. V zahraničí se uplatnily Krasava (Francie), Mirka (Nizozemí, Itálie) a Karin (Jugoslávie, Ukrajina). „U nás má dodnes zvuk speciální odrůda Keřkovské rohlíčky, která svojí pevnou strukturou umožňuje výrobu velmi kvalitního bramborového salátu. Tak jako on sám se do šlechtitelské činnosti zapojil pod vedením zkušeného Ing. Václava Starého a Václava Cimrmana, tak on sám vychoval mladé šlechtitele – Ing. Josef Konráda, CSc., Ing. Miloslava Veselého, Ing. Petra Jiráska, Ing. Stanislava Malíka, Ing. Bohumila Judu, Ing. Hynka Stolína, CSc., a další,“ dodal Voral.

Za svého života byl uznávaným odborníkem, oceněným státními vyznamenáními i zápisem do světového seznamu šlechtitelů rostlin při organizaci OSN pro výživu FAO v Římě (v roce 1965). Inženýru Sixtovi byl dopřán opravdu vysoký věk – 97 let. Zemřel 10. července 2009. Žil skromně a čestně, pohlcen svou prací. Řadu let byl předsedou šlechtitelské rady pro brambory a členem vědecké rady VÚB. Dál bude mezi námi žít a působit úžasnými výsledky své práce.