Nejvyšší titul Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska převzal v trůnním sále zámku Zachariáše z Hradce v Přibyslavi. Šťastný ve svém mládí kandidoval za dobrovolné hasiče do místního národního výboru a byl jeho předsedou po tři volební období. Jako ředitel Zemědělského zásobování a nákupu založil a vedl podnikové požární družstvo. Také v důchodu je vyznamenaný hasič platným členem uhelnopříbramského sboru.

Ivo Havlík