Radnice si proto nechala vypracovat nezávislý audit, který podle místostarosty Čeňka Jůzla (KDU-ČSL) ukázal, že město v lesích hospodaří dobře. Dokonce v této souvislosti hovořil o nadstandardním způsobu hospodaření.

„Podklady pro tento audit připravilo zastupitelstvo města již na konci loňského roku. Město vlastní okolo 540 hektarů příměstských lesů, které spravuje středisko Technických služeb. Další lesy máme také ve Štokách, ale o ty se stará tamní lesní družstvo," uvedl Jůzl.
Na zmíněném zasedání padl požadavek, aby město zvážilo po ekonomické a organizační stránce, zda se v městských lesích efektivně hospodaří a zda by nebyla lepší nějaká jiná forma, či jiný správce.

„Například systém evidence těžby je podle mého názoru hrubě nevyhovující. Metoda, která se používá, je zastaralá a v minulosti se kvůli tomu ztratilo hodně dřeva," upozornil opoziční zastupitel Vladimír Slávka (ANO). V podobném duchu se vyjádřili i komunisté.

Provedený audit ukázal, že o lesy město pečuje dobře. „Lesní majetek je dokonce nadprůměrný, oproti jiným okresům. Sdružení vlastníků obecních lesů, které audit provádělo, srovnává data s celou Českou republikou a podle nich v žádném ze sledovaných kritérií nevybočujeme," konstatoval Jůzl.

Ten také dodal, že sdružení dokonce doporučilo nejen zachovat stávající způsob správy lesního hospodářství, ale i navýšit těžbu dřeva.
„Každých deset let se musí zpracovávat lesní hospodářské plány. Poslední je z roku 2008, kde bylo navrhnuto, že budeme zpracovávat ročně okolo 4700 kubíků dřeva. Podle zprávy z auditu však můžeme těžbu navýšit až o 500 kubíků ročně," pokračoval Jůzl.

Pokud dojde k navýšení těžby dřeva, zvýší se tím i příjmy pro městskou pokladnu. „Je také pravda, že kolem těžby se vedou soudní tahanice, o kterých se mluvilo již na mimořádném zastupitelstvu letos v květnu. Tento spor jde však zcela mimo radnici. Obžalovaným je fyzická osoba, tedy hajný, který údajně v loňských letech odcizil nějaké dřevo při ořezávání stromů," vysvětlil Jůzl.

Ztrátu dřeva dvakrát prošetřovala i policie, která vždy případ odložila. V této souvislosti byly také vypracovány tři audity a jeden soudní znalecký posudek, které se v závěrech rozcházejí.

„Tento problém je zřejmě nedohledatelný, jelikož ani policie nenašla žádná pochybení. Myslím si, že je důležité se zaměřit na budoucnost a předcházet podobným problémům," řekla například již dříve zastupitelka Martina Matějková (ODS). Podle odborníků totiž nelze na skáceném porostu nic dohledat a už vůbec ne, pokud jde o stromy pokácené před lety.