Za tu dobu prošlo klubem přes 450 mladých lidí. Volný čas tu tráví v průměru 18 dětí denně.

„I přes poměrně dlouhou dobu našeho fungování se stále setkáváme s lidmi, kteří o službě nevědí, nebo o ní mají zkreslené představy, které bychom rádi uvedli na pravou míru," říká vedoucí nízkoprahového klubu Mgr. Kateřina Uchytilová. „Nízkoprahový klub BAN!, zřizovaný Oblastní charitou Havlíčkův Brod, je určený pro děti a mládež ve věku 10 – 20 let. Služba je poskytována na principu nízkoprahovosti. To znamená, že se snaží být cílové skupině co nejpřístupnější. Za službu se neplatí, je možné ji využívat anonymně, otevřeno máme každý všední den v odpoledních hodinách, nezjišťujeme a neshromažďujeme žádné osobní údaje, není třeba pravidelná docházka, neorganizujeme volný čas. Uživatelé mohou v rámci naší otevírací doby přicházet a odcházet podle svého uvážení a sami se rozhodnout, jakým způsobem zde čas stráví," představuje klub Kateřina Uchytilová.

Ban znamená zákaz nebo zablokování

Sociální pracovnice Mgr. Radka Doležalová vysvětluje, co vlastně jméno BAN! znamená: „Název nízkoprahového klubu je inspirovaný internetovým termínem „ban", který označuje zákaz nebo zablokování přístupu např. v internetových fórech nebo online hrách za porušování pravidel. Našim uživatelům je poměrně známý. Myšlenkou, proč náš klub pojmenovat BAN!, bylo: Přestože máš zákaz (ban) chodit jinam, k nám můžeš přijít, nebudeš odmítán. Zároveň ale název vyjadřuje, že i v klubu platí pravidla, jejichž porušování může vést k zákazu vstupu do klubu."

Těmi základními pravidly pro využívání služby je zákaz jakéhokoli násilí, zákaz zbraní, kouření, užívání alkoholu a jiných návykových látek a manipulace s nimi v prostorách klubu.

„V rámci poskytování služby realizujeme různé jednorázové akce, jako jsou turnaje, besedy či tematické programy (např. o bezpečném trávení volného času, rizicích internetu, sebepoškozování). Chceme působit proti vzniku chování, které by mohlo mladé lidi negativně poznamenat do dalšího života," sděluje vedoucí Kateřina Uchytilová.

Za dobu existence zařízení se ukázalo, že v Havlíčkově Brodě je nízkoprahový klub službou potřebnou. Žije tu mnoho dětí a mladistvých, kteří nemají svůj volný čas vyplněný smysluplnou aktivitou (posedávají v parku, na náměstí, na dětských hřištích, apod.). Naším posláním není jen poskytnout jim místo, kde mohou pobývat (tzn. děti si tu jen nehrají stolní fotbálek nebo ping-pong, nesedí tu jen u počítače s internetem). Havlíčkobrodští mladiství se dostávají do obtížných životních situací, se kterými si nevědí rady (experimentování s návykovými látkami, rodinné problémy, šikana, záškoláctví, školní neúspěšnost, potíže se zákonem, atd.). V těchto oblastech jim nabízí potřebnou podporu a pomoc tři odborně vzdělaní sociální pracovníci.

„Rádi bychom pozvali všechny, kdo se o naši činnost zajímají, na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 25. září 2014 od 10:00 do 17:00. Najdete nás v budově bývalé ZŠ Rubešova, vchod od parku Budoucnost. Můžete si prohlédnout prostory nízkoprahového klubu, které jsou jinak běžně dostupné jen cílové skupině nebo po předchozí domluvě, seznámit se s pracovníky a promluvit si s nimi o fungování našeho nízkoprahového klubu," uzavírá Kateřina Uchytilová. Bližší informace poskytne:Mgr. Kateřina Uchytilová, vedoucí Nízkoprahového klubu BAN! Tel.: 561 110 044, 737 223 898, e-mail: ban@charitahb.cz

Hana Fikarová