9. června 1948 byla v Paříži založena Mezinárodní archivní rada (ICA). V roce 2007 u příležitosti 60. výročí existence ICA schválila valná hromada iniciativu oslav Mezinárodního dne archivů. Poprvé byl 9. červen slaven jako Mezinárodní den archivů o rok později.

Moravský zemský archiv v Brně a jednotlivé státní okresní archivy k Mezinárodnímu dni archivů připravily pro veřejnost různé akce v průběhu měsíce června. Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, který je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně, otevřel dveře pro veřejnost 14. června.

Archiv plní řadu důležitých úkolů

Návštěvníci se například dověděli, že archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.

Jak vysvětlil ředitel Ladislav Macek, archiv vykonává kontrolu výkonu spisové služby, výběr archiválií z dokumentů původců, stanovených zvláštním právním předpisem, ve skartačním řízení a mimo skartační řízení v územním obvodu archivu a přejímání archiválií.

„Dále se jedná o zajištění všestranné péče o archiválie a jejich využívání, zpracování archiválií vzniklých z činnosti původců, u nichž provádí výběr archiválií, včetně dřívějších státních a samosprávných orgánů a organizací okresů Chotěboř, Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou a podobně. Pečujeme i o další archiválie, které vznikly z činnosti jiných subjektů včetně fyzických osob." Macek ještě dodal, že návštěvníci především z řad středoškoláků mohli vidět středověké knihy, mapy, pergamenové listiny nebo pečetidla včetně toho městského z roku 1637.

Jaroslav Švanda